European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Accurate irrigation controller with multi-sensoring and interactive cloud-based platform to evaluate real plant needs and save up to 80% of water

Opis projektu

Zrównoważone podlewanie trawników jest możliwe

Podlewanie trawników wiąże się z dużym zużyciem wody i stanowi coraz większy problem z punktu widzenia gospodarki i ochrony środowiska. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu RAINOLVE postanowił podjąć próbę kompleksowego rozwiązania tego problemu poprzez opracowanie inteligentnej technologii – dokładnego sterownika nawadniania obejmującego szereg czujników, połączonego z inteligentną platformą opartą na chmurze oraz obszerną bazą danych botanicznych i agronomicznych. Takie rozwiązanie pozwoli na obliczanie dokładnego zapotrzebowania na wodę, nawozy i naświetlenie każdego miejsca. Innowacyjny sterownik stanowi wynik współpracy pomiędzy włoskim liderem w dziedzinie inżynierii i produkcji produktów nawadniających oraz hiszpańską firmą z sektora MŚP specjalizującą się w wytwarzaniu oprogramowania. Celem projektu są prace nad optymalizacją, testowaniem i weryfikacją możliwości produktu w celu przygotowania go do komercjalizacji.

Cel

Irrigation of private lawns is becoming more and more an economic burden for owners and a source of environmental concern for the society due to the high-water consumption it entails. In Europe we are using almost 380 m3 of water spending an average of 728 € per year for a garden of 500 m2 (a small garden of just 10x50 m) whose real needs would be 210 m3 for 405 €. If we consider the number of households with a garden requiring irrigation (we estimated more than 1,5 M in our target market), the water need is hugely impacting from both economic and environmental point of views. Under this context, Precision Irrigation such our irrigation controller is the only option. This growing technology which optimizes the usage of water is expected to expand its market share by 13% from 2016 to 2023. RAINOLVE is the fruit of a collaboration between RAIN, an Italian engineering and manufacture leader in irrigation products; and INOLVE, a Spanish SME specialized in software, for the development of an accurate irrigation controller. RAINOLVE is a multi-sensor coupled with intelligent cloud-based platform with vast botanical and agronomical database to calculate and check the exact plant water, fertilizer and light needs in function of each site conditions. RAINOLVE will provide a highly accurate irrigation technology with low return over investment (less than 1 year) allowing savings up to 19,000€/ha/year: water (up to 80%), fertilizer (up to 40%). RAINOLVE technology stands in a TRL7, with a real scale prototype tested in different field sites. RAINOLVE project main objective is to optimize, test and validate the technology to take it to industrial production and successful commercialization. We estimate that RAINOLVE will be able to generate an annual revenue of 9 M EUR and 36 new job positions among RAIN and INOLVE, in addition to save 340 M m3 of water in Europe, accounting for almost 400 M EUR.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

RAIN SPA
Wkład UE netto
€ 1 238 349,88
Adres
CORSO MONFORTE 7
20122 MILANO MI
Włochy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 769 071,25

Uczestnicy (1)