European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Evolution of Direct Reciprocity in Complex Environments

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na ewolucję współpracy

Strategia „wet za wet” w teorii ewolucji współpracy zakłada, że współpraca jest zależna od zachowania partnera podczas poprzedniej interakcji. Niewiele wiadomo jednak na temat warunków, w jakich kształtuje się strategia „wet za wet”, ani na temat tego, jak proces ten przebiega w zmieniających się środowiskach. W ramach finansowanego przez UE projektu E-DIRECT badana jest bezpośrednia wzajemność pełniąca rolę podstawowego mechanizmu współpracy między osobami niebędącymi krewnymi. Posługując się modelami matematycznymi, zespół projektu zamierza opracować teorię wzajemności w odniesieniu do grup heterogenicznych oraz teorię wzajemności w zmieniających się środowiskach. Głównym celem tych prac jest stworzenie nowatorskich ram i narzędzi do badania ewolucji zachowań strategicznych i ewolucji współpracy.

Cel

Direct reciprocity is a fundamental mechanism for cooperation among non-kin. It is based on the idea that individuals are more cooperative when they interact in stable groups in which retaliation is possible. To model the evolution of reciprocity, researchers have used the framework of repeated games. Traditionally, these models rest on two assumptions. First, players are symmetric: they coincide in their strategic options, in their incentives to cooperate, and how they discount future payoffs. Second, the players' environment is fixed: players face the same game, with the same payoffs, in every round. Both assumptions are crucial, as they promote conditionally cooperative strategies like Tit-for-Tat. Yet in most natural applications, individuals are heterogeneous, and the games they play change over time. To address these two critical model limitations, we need to expand the theory of reciprocity. We focus on the following objectives: 1) Develop a theory of reciprocity in heterogeneous groups. Based on mathematical models and simulations, we study how different dimensions of heterogeneity affect the evolution of reciprocity. 2) Develop a theory of reciprocity in changing environments. Here, we explore the evolution of cooperation when the players' environment (and hence their feasible payoffs and strategies) can change from one round to the next. We ask which environmental feedback is most favorable to cooperation. 3) Explore the dynamics of asymmetric games with changing environments. Here, we analyze the intricacies that arise when both previous sources of complexity are present. 4) Verify the theory using behavioral experiments with human subjects. The success of the project will establish a novel framework and new tools to study the evolution of strategic behavior in non-constant environments. It will significantly enhance our ability to predict when reciprocity emerges under natural conditions.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 1 441 500,00
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 441 500,00

Beneficjenci (1)