Skip to main content
European Commission logo print header

Anatomy in Ancient Greece and Rome: An Interactive Visual and Textual Atlas

Opis projektu

Współczesna mapa starożytnego ciała

Zespół złożony z badaczy starożytności, historyków, anatomów, artystów cyfrowych i programistów pracuje nad atlasem anatomii opartym na wiedzy starożytnych Greków i Rzymian. Naukowcy odtworzą starożytne ryciny anatomiczne, tworząc wysokiej klasy cyfrowy atlas prezentujący trójwymiarowe modele ciała w taki sposób, w jaki postrzegali je wiodący starożytni badacze – od Arystotelesa (IV wiek p.n.e.) po Galena (II wiek n.e.). Prace prowadzone są w ramach finansowanego przez UE projektu ATLOMY poświęconego wiedzy medycznej w czasach od greckiego okresu klasycznego do szczytu potęgi Cesarstwa Rzymskiego. Wyniki projektu pozwolą naukowcom lepiej zrozumieć starożytne teorie dotyczące ciała oraz poznać metody prowadzenia empirycznych badań naukowych w tamtych czasach. Przyczynią się także do rozpowszechnienia greckich i rzymskich rozpraw medycznych i filozoficznych wśród większej liczby osób zainteresowanych powiększeniem swojej wiedzy na te tematy.

Cel

ATLOMY sets out to break through the textual boundary of ancient anatomical writings and produce a groundbreaking integrative atlas of Greco-Roman anatomical ideas, terminology, and research. Its historical scope will stretch from the Classical period to the High-Roman Empire – from our earliest extant Greek medical works to the pinnacle of Greco-Roman medical and anatomical research. It will focus on the authors whose works and ideas had the most long-lasting formative role in the history of anatomy and biology: key medical writers of the fifth to the third centuries BCE (e.g. Hippocratic authors and the Alexandrian anatomists); Aristotle (fourth century BCE); and Galen of Pergamum (second century CE). Based on rigorous philological and historical analyses of the sources, ATLOMY’s team of classicists, historians, modern anatomists, digital artist, and software developer, will create a long-desired lexicon of ancient anatomical terms, re-enact ancient anatomical dissections, and develop a high-end, digital visual atlas presenting three-dimensional reconstructions of the body as perceived by the different authors. Based on the novel results of these analytical, empirical, and digital clusters of research, we shall compose in-depth interpretive studies of anatomical theories and research in ancient Greece and Rome. This integrative visual and textual map and analysis will substantially advance our understanding of ancient ideas of the body and of empirical methods of scientific research in ancient times. Moreover, it will enable the growing audience of Greco-Roman medical and philosophical writings to engage with these sources in a deeper and more informed manner, thus enhancing studies in related fields. More broadly, ATLOMY will offer a tight-knit interdisciplinary heuristic model for the study of the history of science, one which offers means for bridging the disciplinary gap between historians and classicists and the natural scientists whose works we study.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Koordynator

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Wkład UE netto
€ 1 498 205,00
Adres
Edmond j safra campus givat ram
91904 Jerusalem
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)