Skip to main content
European Commission logo print header

Social Resilience, Gendered Dynamics, and Local Peace in Protracted Conflicts

Opis projektu

Odporność społeczna i relacje między płciami w konfliktach wojennych

W kontekście wojen i konfliktów wewnątrzpaństwowych na kontynencie afrykańskim pojawia się szereg pytań dotyczących lokalnych społeczności. Czy są odporne na kryzys oraz czy są w stanie działać na rzecz pokoju zamiast wpadać w błędne koło przemocy? Jaka jest rola płci w budowaniu odporności społecznej? Czy taka odporność ma pozytywny czy raczej negatywny wpływ na budowanie pokoju? Zespół finansowanego przez UE projektu ResilienceBuilding przeprowadzi pionierskie multidyscyplinarne badanie dotyczące budowania odporności, przygotowując analizę porównawczą odporności społecznej i przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia pokoju w strefach konfliktu. Zespół porówna przypadki z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii, Nigerii i Sudanu Południowego, prowadząc badania w terenie w oparciu o szereg różnych metod. Celem naukowców jest ocena wpływu międzynarodowych wysiłków w zakresie budowania pokoju na lokalne procesy pokojowe i relacje między płciami.

Cel

How can ‘resilient communities’ remain resilient in protracted conflicts and contribute to sustainable peace rather than to increased vulnerability to renewed conflict? How do local conflicts link to national conflicts and what are the implications for peacebuilding? What are the gender dimensions of social resilience? Is resilience always ‘a good thing’ or may it impede conflict resolution? This project pioneers an interdisciplinary research agenda into resilience building. The need for a greater analytical focus on the causes and consequences of social resilience is evident in the modest international record of peacebuilding and civilian protection. Scholarship increasingly invokes resilience terminology but lacks mature conceptual and empirical work. Building on the PI’s expertise in social resilience, communal conflict, and gender and peacebuilding, this project will establish an empirically-grounded research agenda on social resilience and sustainable peace. By providing a comparative analysis of resilience building and barriers to peace in Nigeria, South Sudan, the Central African Republic (CAR) and Kenya, the project will create a new agenda for resilience research that rests on novel conceptual development and interdisciplinary approaches to resilience combined with the systematic study of social resilience and local peace produced by an integrated team of specialist researchers. The project will involve a fieldwork-based multi-method research design that combines advanced quantitative techniques for assessing the consequences of international peacebuilding with regard to local peace and women’s empowerment with context-sensitive qualitative analysis of the often unintended consequences of social resilience and hidden barriers to local peace and changing gender relations. The project will result in a new scholarly community with a shared intellectual focus on social resilience and sustainable peace in protracted conflicts.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Koordynator

UNIVERSITETET I OSLO
Wkład UE netto
€ 1 499 982,00
Adres
Problemveien 5-7
0313 Oslo
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (2)