Skip to main content
European Commission logo print header

Impact Actions for social innovation agencies

Opis projektu

Metodologia tworzenia partnerstw dla agencji ds. innowacyjności

Agencje ds. innowacyjności i inkubatory przedsiębiorczości wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa i pomagają im wprowadzać innowacyjne zmiany społeczne w lokalnych społecznościach. Muszą jednak ciągle doskonalić swoje narzędzia i polityki, by wpływać na zrównoważony rozwój zgodnie z celami UE. Zespół finansowanego przez UE projektu ImpAct Agencies zastosuje zaawansowaną metodologię tworzenia partnerstw do opracowania nowych modułowych narzędzi i usług w procesie wzajemnej weryfikacji i oceny. To konsorcjum czterech doświadczonych agencji ds. innowacyjności z Węgier, Irlandii, Włoch i Hiszpanii chce stworzyć nowatorski otwarty model ciągłego rozwoju dla agencji ds. innowacji społecznych. Wynikiem tego będzie dokument przedstawiający możliwe rozwiązania, zawierający różne opcje świadczenia usług w zakresie innowacyjnych ram, usług i strategii.

Cel

ImpAct Agencies intends to reshape and make more efficient, through the Twinning Advanced methodology, a set of services to support BICs and incubators. Through an open social innovation model, the project will allow BICs and incubators to support social impact SMEs and entrepreneurs to achieve a better impact and play an active role within the local social innovation ecosystem.
By matching and integrating social entrepreneurship support programmes, policy strategies and online tools, ImpAct Agencies aims to design a modular kit of tools and services for accompanying entrepreneurs in improving their social impact.
The consortium is composed by four Innovation Agencies: ART-ER (Italy) - the project coordinator, Fundecyt-Pctex (Spain), WestBIC (Ireland) and IFKA (Hungary). All of them already work on the topic of social innovation and social entrepreneurship in different ways: shaping policy instruments, developing specific networks and projects or supporting and implementing policy strategies at local level.
This twinning advanced action has a multiple goal, since it will support partners in:
- carry on a peer review and assessment on their respective service through an active stakeholder engagement activity;
- reshape and combine those services linked to open social innovation model;
- design a new service package for BICs and incubators dealing with social innovation ecosystems;
- set up permanent relations within the partnership with the aim of improving each partners’ services and
- build an interregional community of social innovation agencies.
The final output of the project is the drafting of a complete Design Option Paper, dedicated to analyse and describe all different scenarios in terms of background, framework conditions and organizations, process and service delivery system and stage of development. This will allow to transfer and mainstream the service delivery system to different EU contexts and agencies.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INNOSUP-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INNOSUP-2018-2019-05

Koordynator

ART-ER-SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Via piero gobetti 101
40129 Bologna bo
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Other
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (3)