European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

UPSCALE OF AN INNOVATIVE, PIONEER AND SUSTAINABLE BIOMATERIAL (BacLEATHER) FOR THE FOOTWEAR INDUSTRY

Opis projektu

Alternatywa dla skóry przyciąga uwagę producentów obuwia

Przemysł skórzany stanowi rynek o wartości 100 miliardów dolarów, jednak zysk ten jest związany ze stosowaniem okrutnych i nieefektywnych procesów, w tym uboju miliardów zwierząt. Mimo że powszechnie wiadomo, że producenci skór mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, nie zaproponowano żadnych znaczących alternatyw dla skór naturalnych. Projekt BacLEATHER oferuje biomateriał przypominający skórę. Materiał ten, przypominający parametrami naturalną skórę, jest wytwarzany w procesie fermentacji bakteryjnej za pomocą technologii opracowanej przez naukowców. Znane firmy obuwnicze są już w stanie produkować nowy materiał w krótkich seriach. Nawiązano już również współpracę z wiodącymi markami obuwia. BacLEATHER ma nadzieję na wprowadzenie swojego produktu na szybko rozwijający się rynek skórzany w celu osiągnięcia skumulowanego przepływu środków pieniężnych w wysokości 16,75 miliona euro w ciągu 5 lat.

Cel

The global leather business is still mainly dependent on raising and slaughtering of billions of animals. This, in the XXI century is not only an inefficient and cruel process but also, it creates a huge environmental impact, which could be avoidable. Unfortunately, brands and shoes manufacturers have no ecological alternative to natural leather that can reproduce successfully its key characteristics from the consumer point of view.
Existing alternatives in the market, mainly PVC bases synthetic leather, do not only show poorer performance from client perspective but also they still create a huge environment impact. Potential clients across the world (Inditex and Louis Vuitton in Europe; Puma, Adidas and Nike in USA) do confirm there is a clear trend towards the development of safer, toxic-free, sustainable, environmental-friendly and more ethical footwear and leather goods. Furthermore they confirm the need of new materials to increase their productivity and profitability while reducing the use of hazardous chemicals in tanning practices.
Considering the size of the leather market (estimated around 100bn$ by 2019, CAGR 3,4%) and these comments from clients, we see very high potential in upscaling to industrial level the results we obtained so far with BacLEATHER, a leather-like biomaterial. This material is produced by bacterial fermentation through a proprietary technology and mimics leather characteristics. Patent Shoes, S.L. has already been able to produce the material in short series and we have already established a collaboration with TEMPE, from GRUPO INDITEX (one of the most important brand footwear companies, owner of ZARA brand, among others) in order to prepare the material for its market-fit within the footwear vertical. We see in the BacLEATHER project a clear investment opportunity, in which we seek entering the fast growing leather-like market and achieve a five-year cumulative cash flow of €16,75 M€, meaning a 5-years ROI of 610%.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

PATENT SHOES SL
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
CALLE FEIJOO 18 PRIMERO IZQUIERDO
28010 MADRID
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00