European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

LIGHTCAP: Light, Cognition, Attention, Perception

Opis projektu

Szkolenie ekspertów w zakresie prawdziwie inteligentnego oświetlenia sprzyjającego ludziom

Myślenie, uwaga i postrzeganie (ang. cognition, attention and perception, CAP) są kluczowe dla produktywnego, bezpiecznego i zdrowego funkcjonowania ludzi. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że światło wspomaga CAP, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Jednakże migracja na duża skalę do miast, spędzanie większej ilości czasu w pomieszczeniach oraz 24-godzinna gospodarka ograniczyły naszą ekspozycję na światło, co ma negatywny wpływ na zdrowie, funkcjonowanie społeczne oraz funkcje poznawcze. Dlatego też tak ważne staje się oświetlenie sprzyjające ludziom. Twórcy finansowanego przez UE projektu LIGHTCAP zamierzają poszerzyć pulę wiedzy naukowej na temat powiązania pomiędzy światłem a CAP, przygotowując kolejne pokolenie ekspertów badających prawdziwie inteligentne oświetlenie sprzyjające ludziom. Inicjatywa ta pomoże wykształcić nowe pokolenie interdyscyplinarnych badaczy rozumiejących znaczenie swoich badań dla innych dziedzin.

Cel

Cognition, Attention and Perception (CAP) are crucial for professional success, core to educational success, essential to productive, safe and healthy functioning. Yet cognition is hard work, attention is fragile, and perception is selective. Recent research has shown that light directly and indirectly helps CAP, in particular via the activation of a recently discovered photoreceptor in the human eye. Light triggers this photoreceptor, but large-scale migration to cities, increased time spent indoors, and our 24-hour economy have impacted on our light exposure. Disturbance of sleep/wake cycles, fatigue and cognitive failure, mood disorders and even cancer pathologies may be the consequences of ignoring findings on human light processing.
The urgent message is that light can make or break health, social and cognitive functioning. Given the rapid technological developments in light sources (LED, OLED) and the proliferation of intelligent infrastructures (IOT, data science), we are in a crucial period for the realization of truly human-centered lighting.
LIGHTCAP aims to address this challenge by providing a strong, innovative and necessary impulse to our insight in the intricate and complex relationship between light, perception, attention and cognition. The goal of LIGHTCAP is to prepare the next generation of
experts able to deliver on the promise of truly intelligent, human-centric lighting. We promise an international, interdisciplinary, cross-sectional and translational training program. It unites experts from neurobiology, cognitive neuroscience, chronobiology, psychology and lighting technology. It will train a generation of researchers who can look beyond the borders of their discipline and understand the implications of their findings for other fields.

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Wkład UE netto
€ 1 062 479,52
Adres
GROENE LOPER 3
5612 AE Eindhoven
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 062 479,52

Uczestnicy (6)