Skip to main content

PEPTICHIP: Streamlined identification of tumour neoantigens for personalised anti-cancer immunotherapy

Opis projektu

The key to unlock your immune response to cancer may be on the horizon

Zaproszenie do składania wniosków

ERC-2019-PoC
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Instytucja przyjmująca

HELSINGIN YLIOPISTO
Adres
Yliopistonkatu 3
00014 Helsingin Yliopisto
Finlandia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 150 000

Beneficjenci (1)

HELSINGIN YLIOPISTO
Finlandia
Wkład UE
€ 150 000
Adres
Yliopistonkatu 3
00014 Helsingin Yliopisto
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments