European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ontology driven Open Translation Environment

Opis projektu

System oparty na ontologii pozwoli na stworzenie bardziej konkurencyjnych procesów produkcyjnych

Współczesny przemysł wytwórczy, będący branżą o nieustannie zmieniającym się obliczu, wymaga adaptacyjnych i wydajnych systemów produkcyjnych, które będą się w stanie dostosować do zmian w materiałach i procesach produkcyjnych. Mając na uwadze to wyzwanie, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu OntoTRANS zamierza wprowadzić otwarte środowisko translacyjne oparte na ontologii. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, uczestnicy projektu chcą umożliwić użytkownikom końcowym przedstawienie wyzwań związanych z procesem produkcji, którym muszą stawać czoła, w standardowej formie ontologicznej. Nowe rozwiązanie umożliwi łączenie tych wyzwań z odpowiednimi źródłami informacji i rozwiązaniami z zakresu modelowania materiałów, które pozwalają na wybór optymalnych materiałów oraz projektowanie optymalnych procesów. Przez cały czas trwania procesu translacji uczestnicy będą otrzymywać dostosowane do indywidualnych potrzeb wskazówki i wytyczne na podstawie analizy dostępnych danych, modelowania opcji przepływów pracy, symulacji i interpretację wyników kontekstowych. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przemysłu wytwórczego.

Cel

OntoTrans provides an ontology-based Open Translation Environment. Its Artificial Intelligence approach enables end users to represent in a standard ontological form their manufacturing process challenges and to connect them with relevant information sources and materials modelling solutions, capable to support optimal materials and process design.
OntoTrans provides smart targeted guidance through the whole translation process, namely from the initial user case specification to actual materials modelling workflows with related validation, verification and uncertainty quantifications to deliver a full complete experience to companies. This is achieved via analysis of available data (data fusion), modelling workflow options, simulation and contextual results interpretation.
OntoTrans is fully integrated into existing and emerging developments in materials and manufacturing, including integration with digital materials modelling marketplaces and open simulation platforms. Its footing on the European Materials Modelling Ontology ensuring wide interoperability and standardisation. OntoTrans is developed and tested alongside four industrial challenges covering different types of materials and industries, targeting increased competitiveness by means of a semantic data-driven and agile approach.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-TO-IND-2019

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Wkład UE netto
€ 709 852,00
Adres
KARLSPLATZ 13
1040 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 709 852,00

Uczestnicy (12)