Skip to main content
European Commission logo print header

Composite AeroelasTics ANd Aeroacoustics

Opis projektu

Niestabilne właściwości aerodynamiczne, aeroakustyczne i aeroelastyczne silników odrzutowych

Technologia budowy silników samolotowych rozwija się nieustannie w ciągu ostatnich dziesięcioleci, zaś siłą napędową tego procesu stało się ograniczenie ilości spalanego paliwa. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że niestabilne właściwości aerodynamiczne, aeroakustyczne i aeroelastyczne ograniczają potencjał technologii silników odrzutowych. Zespół finansowanego ze środków UE projektu CATANA chce lepiej poznać naturę tej fizycznej niestabilności. W ramach projektu zostaną przeprowadzone doświadczenia, które pozwolą na dokonanie synchronicznych pomiarów zjawisk aerodynamicznych, strukturalno-dynamicznych i akustycznych. Badania braku strukturalnego zestrojenia i geometrii układu dolotowego pozwolą badaczom na ilościowe ujęcie czułości mechanizmów odpowiedzialnych za niestabilność. Instytucje uczestniczące w projekcie postawią wyzwanie obecnemu stanowi wiedzy z tego obszaru, dając punkt odniesienia dla dalszych badań nad wydajnością silników odrzutowych.

Cel

There is increasing evidence that today’s turbojet technology is limited by instabilities arising from non-linear coupling between aerodynamic, aeroelastic and aeroacoustic phenomena. These multi-physical processes are going to become even more important in future architectures, which utilize Ultra-High-Bypass Ratio and lightweight composite fan designs to reduce greenhouse gas emissions and noise. However, enormous knowledge gaps currently exist concerning these processes and the resulting stability boundaries.
To fill these gaps, and to promote the development of efficient and quiet concepts, a comprehensive research programme will be carried out in Project CATANA. The programme will provide an open-test-case fan stage and employ unprecedented instrumentation to perform extensive investigations into the nature of multi-physical instabilities. The carbon-fibre fan stage is currently being developed at Ecole Centrale de Lyon and will be aerodynamically and structurally representative of near future low-speed fans.
Multi-physical experiments are planned which allow transient investigations with synchronous measurements of aerodynamic, structure-dynamic and acoustic phenomena.
The research concept combines complementary measurement systems and enables the detection of interactive mechanisms where individual systems are insufficient.
To improve the coherence of the aeroelastic results, a study on structural mistuning and intake geometry will be carried out to understand and quantify the sensitivity of occurring instability mechanisms. The database will be completed by a detailed structural analysis of the stage providing modal characteristics of the rotor blades, including structural damping under rotation.
The participating laboratories of Ecole Centrale de Lyon and the Von Karman Institute for Fluid Dynamics have the experience to challenge the demanding research initiative with the ambition to provide a reference benchmark for the European research community.

Koordynator

ECOLE CENTRALE DE LYON
Wkład UE netto
€ 2 130 245,00
Adres
Avenue guy de collongue 36
69134 Ecully
Francja

Zobacz na mapie

Region
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (2)