European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Metal Hydrides Hydrogen Storage

Opis projektu

Bezpieczna i tania technologia magazynowania wodoru

Wodór może być wykorzystywany do napędzania pojazdów, produkcji energii elektrycznej i ogrzewania domów, a wszystko to przy zerowej emisji dwutlenku węgla. Można go wytwarzać w procesie elektrolizy wody, którego produktem ubocznym jest jedynie tlen. Magazynowanie wodoru wiąże się jednak z pewnymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa, ponieważ może on łatwo eksplodować po zmieszaniu z powietrzem. Ponadto, duże zbiorniki potrzebne do uzyskania wystarczającej pojemności energetycznej podnoszą koszty magazynowania wodoru. W ramach finansowanego przez UE projektu MHS powstanie niedroga i w stu procentach bezpieczna technologia magazynowania wodoru w postaci wodorków metali. Po osiągnięciu pełnej skali technologia ta mogłaby być wykorzystywana do przechowywania wodoru dla wielu różnych zastosowań, w tym w ciepłownictwie, transporcie, przemyśle i magazynowaniu energii.

Cel

Hydrogen is the most abundant element in the universe, which can be easily generated by electrolysis and combusted to generate energy without emissions.

But the storage of hydrogen is today very dangerous (explosive when mixed with air) and costly, due to large storage tanks needed for sufficient energy capacity and due to energy intensive processes (compression, liquefaction, etc.) to store hydrogen in compressed or liquid form.

Metal Hydrides Hydrogen Storage System or MHS is the 100% safe and first economically feasible technology to store hydrogen in forms of metal hydrides.

Today it is only a prototype, but tomorrow it will store the hydrogen energy for an infinite number of applications: first to buildings, then on medium/long term to power generators, to produce synthetic fuels, industrial plants and for hydrogen fuel cell cars.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

GRZ TECHNOLOGIES SA
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
ROUTE DU P A A 27
1772 GROLLEY
Szwajcaria

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Espace Mittelland Fribourg / Freiburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00