Skip to main content

A MINIMALLY INVASIVE NEEDLE FREE DEVICE TO SAFELY ACCESS THE PERICARDIUM SPACE

Opis projektu

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do przestrzeni osierdzia

Każdego roku około 2,5 miliona pacjentów w UE i Stanach Zjednoczonych jest leczonych metodami wymagającymi dostępu do osierdzia w celu uzyskania efektów terapeutycznych w przypadku różnych zaburzeń kardiologicznych, takich jak migotanie przedsionków. Niestety, takie zabiegi polegają na manipulowaniu igłą przy niezwykle cienkim, dwuściennym worku otaczającym serce, podczas gdy ono normalnie pracuje. Z powodu braku przestrzeni i odpowiedniej kontroli może to skutkować uszkodzeniem serca i zgonem pacjenta. Finansowany przez UE projekt ViaOne pozwoli to zmienić, wprowadzając na rynek medyczny wyrób EpiVIASYSTEM, który wykorzystuje innowacyjną nić o geometrycznej strukturze, która umożliwia minimalnie inwazyjny dostęp do zewnętrznej powierzchni serca, dzięki czemu zabiegi wykonywane przy tym organie można po raz pierwszy przeprowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo i skuteczność.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

CARDIOVIA LTD.
Adres
Wadi El Haj 13
1600101 Nazareth
Izrael
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000