Skip to main content

A MINIMALLY INVASIVE NEEDLE FREE DEVICE TO SAFELY ACCESS THE PERICARDIUM SPACE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe horyzonty w minimalnie inwazyjnej kardiochirurgii

Urządzenie ViaOne zapewnia lekarzom bezpieczny i umożliwiający precyzję dostęp do zewnętrznej powierzchni ludzkiego serca, co zmniejsza koszty i ratuje życie.

Zdrowie

Obecnie na zaburzenia rytmu serca cierpią ponad 24 miliony osób w Europie i Stanach Zjednoczonych (USA). Osobom tym mogą pomóc zabiegi wykonywane bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni serca. Tkanka otaczająca serce – osierdzie – to delikatna błona o dwóch ściankach, która osłania ten ważny narząd, jednocześnie dbając o jego nawilżenie podczas bicia. Rozerwanie tkanki osierdzia zapewnia dostęp do powierzchni serca (jamy osierdziowej), jednak stosowana obecnie metoda stwarza zagrożenie uszkodzenia mięśnia sercowego, jako że wymaga użycia długich igieł skierowanych w serce, które podczas zabiegu pozostaje w ciągłym ruchu. Nawet w 30 % przypadków dochodzi do powikłań, a w 10 % są one na tyle poważne, że zagrażają życiu. Zwiększa to koszty europejskiej opieki zdrowotnej o dodatkowe 1,7 miliarda euro rocznie. W ramach projektu ViaOne, finansowanego w ramach działania Horyzont 2020, start-up CardioVia z sektora opieki zdrowotnej opracował i przetestował bezpieczniejszą metodę. ViaOne to innowacyjne urządzenie zapewniające minimalnie inwazyjny dostęp do zewnętrznej powierzchni serca. Po przebiciu osierdzia przez ViaOne lekarz może umieścić prowadnicę wokół serca, nie uszkadzając go. Taka prowadnica umożliwia bezpieczne wprowadzenie innych narzędzi i dotarcie do wybranego obszaru. „W trakcie naszych badań z zaskoczeniem odkryliśmy, że ta technika uzyskiwania dostępu do zewnętrznej powierzchni serca nie zmieniła się przez wiele lat i że jest sporym utrudnieniem dla lekarzy”, opowiada Ziv Menshes, dyrektor generalny w CardioVia.

Projekt części chwytnej

Mechanizm na końcówce urządzenia ma specjalną fakturę, która delikatnie chwyta tkankę serca, umożliwiając jej bezpieczne odciągnięcie od serca. Proces monitorowany jest przez „inteligentny” czujnik nacisku informujący lekarza, gdy urządzenie znajdzie się w odpowiednim położeniu. Ponadto czujnik wchłania siły pochodzące z serca, umożliwiając końcówce urządzenia swobodne poruszanie się wraz z naturalnym biciem serca. Po delikatnym obrocie sterownika ViaOne tkanka osierdzia podnosi się ponad dany element, co ogranicza uszkodzenie serca. Następnie ViaOne w sposób precyzyjny i kontrolowany przedostaje się przez zewnętrzną warstwę osierdzia w kanale i wprowadza prowadnicę. Urządzenie służy jako zakotwiczona, pusta w środku rura umożliwiająca łatwy, kontrolowany, bezpieczny i dwukierunkowy dostęp do serca. „Nasza prosta, acz zaawansowana technologia wykorzystuje ukryty mechanizm wewnętrzny pozwalający mieć pewność, że w żadnym momencie żadna igła nie jest odsłonięta, co groziłoby uszkodzeniem serca lub pobliskich narządów. Zmniejsza to ryzyko przebicia serca”, opowiada Menshes.

Ruch naprzód

Zespół ViaOne rozmawiał z lekarzami z całego świata, w tym z Chin, UE, Indii, Izraela, Japonii oraz USA. „Zgromadziliśmy najcenniejsze doświadczenia znanych, doskonale wyszkolonych specjalistów. Dodatkowo zespół spotkał się z kierownikami oddziałów szpitalnych i otrzymał od nich duże wsparcie”, mówi Menshes. Obecnie firma koncentruje swe działania na ukończeniu badań klinicznych i uzyskaniu zatwierdzenia organów regulacyjnych UE (oznakowanie CE) oraz amerykańskiej agencji FDA. „Serce to jeden z najdelikatniejszych i najbardziej złożonych narządów w ludzkim ciele. Wymaga ono odpowiedniego dostępu i uwagi”, podsumowuje badacz.

Słowa kluczowe

ViaOne, sercowy, opieka zdrowotna, chirurgia, bezpieczny, zmniejsza, ryzyko

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania