European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Working, Yet Poor

Opis projektu

Wzrost ubóstwa wśród osób zatrudnionych

W całej Europie mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, które podważa cele proklamowane w Europejskim filarze praw socjalnych, a mianowicie z rosnącą liczbą osób pracujących, które żyją poniżej progu ubóstwa lub są nim zagrożone. Jest to sytuacja, która utrudnia pracownikom w Unii Europejskiej pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje im unijne obywatelstwo. W ramach finansowanego przez UE projektu WorkYP prowadzone będą badania w siedmiu państwach członkowskich, które wykazują znaczną różnorodność pod względem położenia geograficznego, porządku prawnego i systemu społecznego. Dzięki temu zespół projektu postara się określić przyczyny takiej sytuacji. Przygotuje również wnioski dla prawodawców unijnych i krajowych. Kolejnym istotnym celem tego projektu będzie zapobieganie dumpingowi socjalnemu i pomoc obywatelom UE w odzyskaniu zaufania do zarządzania publicznego.

Cel

The project Working and Yet Poor (WorkYP) is focused on the increasing social trend of working people at risk or below the poverty line. The Consortium will devote its research to explore the reasons of such phenomenon and elaborate recommendations to the EU and MSs legislators, to enhance the goals proclaimed in the European Pillar of Social Rights. The WorkYP Project will analyse seven representative Countries (Sweden, Italy, The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Germany, and Poland), selected on the basis of their geographical area, as well as their different social systems and legal orders. In each such Country, the WorkYP Project has identified four clusters of particularly Vulnerable and Underrepresented Persons (VUP Groups), which disadvantaged conditions impede full enjoyment of EU citizenship. Attenuating divergent trends across Europe will effectively prevent the risk of social dumping and reduce economic shocks. Only tackling vertically the vulnerabilities of VUPs and attenuating inequalities across diverging regimes will grant EU citizens, mostly those who do not circulate, regaining confidence in public governance and substantiating their citizenry’s status.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-GOVERNANCE-2019

Koordynator

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Wkład UE netto
€ 731 016,50
Adres
2 PLACE DE L'UNIVERSITE
4365 ESCH-SUR-ALZETTE
Luksemburg

Zobacz na mapie

Region
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 731 016,50

Uczestnicy (16)