European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic applications for Holistic Execution and adaptation of Models In the Cloud

Opis projektu

Przetwarzanie w chmurze na potrzeby rozwiązań wielochmurowych

Przetwarzanie danych w chmurze oferuje wiele możliwości w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych, a także wykonywania różnych zadań z nimi związanych. Co więcej, istniejące aplikacje oraz elementy mogą być organizowane i przekształcane w oczekiwaniu na nowe wdrożenia i nowe technologie, co pozwoli na zwiększanie ich wydajności i osiąganie lepszych rezultatów. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu MORPHEMIC koncepcja przetwarzania danych w chmurze zostanie przekształcona i zoptymalizowana w dwóch wymiarach – dzięki wykorzystaniu koncepcji architektury polimorficznej oraz proaktywnego podejścia adaptacyjnego. Takie rozwiązania pozwolą na optymalizację aplikacji działających w różnorodnych warunkach technologicznych, co umożliwi zwiększenie ich użyteczności w konkretnych środowiskach. Uczestnicy projektu zapewnią również możliwości niejednorodnych wdrożeń w ramach platformy wdrożeniowej MORPHEMIC, której środowisko zaoferuje połączenie różnych poziomów chmur obliczeniowych, centrów danych, chmur brzegowych oraz stacji bazowych 5G – kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli na łatwe połączenie nowych technologii i usług.

Cel

MORPHEMIC proposes a unique way of adapting and optimizing Cloud computing applications by introducing the novel concepts of polymorph architecture and proactive adaptation. The former is when a component can run in different technical forms, i.e. in a Virtual Machine (VM), in a container, as a big data job, or as serverless components, etc. The technical form of deployment is chosen during the optimization process to fulfil the user’s requirements and needs. The quality of the deployment is measured by a user defined and application specific utility. Depending on the application’s requirements and its current workload, its components could be deployed in various forms in different environments to maximize the utility of the application deployment and the satisfaction of the user. Proactive adaptation is not only based on the current execution context and conditions but aims to forecast future resource needs and possible deployment configurations. This ensures that adaptation can be done effectively and seamlessly for the users of the application. The MORPHEMIC deployment platform will therefore be very beneficial for heterogeneous deployment in distributed environments combining various Cloud levels including Cloud data centres, edge Clouds, 5G base stations, and fog devices. Advanced forecasting methods, including the ES-Hybrid method recently winning the M4 forecasting competition, will be used to achieve the most accurate predictions. The outcome of the project will be implemented in the form of the complete solution, starting from modelling, through profiling, optimization, runtime reconfiguration and monitoring. Then the MORPHEMIC implementation will be integrated as a pre-processor for the existing MELODIC platform extending its deployment and adaptation capabilities beyond the multi-cloud and cross-cloud to the edge, 5G, and fog. This approach allows for a path to early demonstrations and commercial exploitation of the project results.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2019-2

Koordynator

UNIVERSITETET I OSLO
Wkład UE netto
€ 558 713,75
Adres
PROBLEMVEIEN 5-7
0313 Oslo
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 558 713,75

Uczestnicy (11)