Skip to main content
European Commission logo print header

Integrated Photonic-Nano Technologies for Bioapplications

Opis projektu

Łączenie kontynentów i integrowanie technologii sprzyja innowacyjności

Na styku nanotechnologii, fotoniki i biotechnologii rodzą się niektóre z największych, a zarazem wyjątkowo niewielkich, innowacji. Połączenie tych dziedzin sprzyja powstawaniu rewolucyjnych rozwiązań w takich dziedzinach, jak medycyna, bezpieczeństwo żywności i monitorowanie środowiska, w których zdolność do wykrywania pojedynczych cząsteczek może znacząco usprawnić wykrywanie, mierzenie i kontrolowanie interakcji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu IPN-Bio powstało konsorcjum złożone z 13 światowej klasy organizacji i firm prywatnych z Europy, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych i Chin, którego zadaniem jest kształcenie 36 naukowców w tematyce integracji fotoniki i nanotechnologii w zastosowaniach biologicznych. Taka mieszanka specjalistycznej wiedzy branżowej i naukowej pomoże w przekuwaniu przełomowych badań w praktyczne rozwiązania.

Cel

IPN-Bio (Integrated Photonic-Nano Technologies for Bio-applications) aims to foster and develop long-term international, interdisciplinary and inter-sectoral collaboration between Europe, USA, Latin America and China. IPN-Bio consortium consists of 13 world-leading organisations from eight countries (4 EU universities, 3 EU companies, 6 TC Partner organisations) working at the frontier of the field with the complementary expertise in the multidiscipline of Photonics, Nanotechnology and Biotechnology. IPN-Bio will implement strategies of excellence science through a total of 218 person-month of structured international and inter-sectoral staff exchanges involving 36 individual researchers. The R&I staff exchanges and network activities will provide an excellent platform for the exchanged researchers to share the knowledge and ideas, transfer the skills and boost career opportunities.

The project’s objectives and challenges present a balanced mix between industrial application focused knowledge transfer and development and more far-looking studies for potentially ground-breaking applications by exploiting new emerging opportunities with the integration of photonics technology and advanced nanomaterials for the applications in health care, biomedical diagnosis, food safety and environmental monitoring. The IPN-Bio network will forge strong collaborative relationships between participating organisations, push Europe at the forefront of global biophotonics research community, and strengthen Europe’s human capital, competitiveness and economy growth.

Koordynator

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 204 378,00
Adres
50 SHAKESPEARE STREET
NG1 4FQ Nottingham
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East Midlands (England) Derbyshire and Nottinghamshire Nottingham
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 264 178,00

Uczestnicy (7)

Partnerzy (6)