Skip to main content

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Opis projektu

WeCount: Nauka obywatelska sposobem gromadzenia danych na temat lokalnego transportu drogowego

Celem projektu WeCount jest umożliwienie mieszkańcom Europy wzięcia aktywnego udziału w procesie wytwarzania danych, informacji i wiedzy na temat mobilności w ich otoczeniu, na poziomie poszczególnych ulic. W ramach projektu uczestnicy zamierzają wykorzystać model partycypacyjnej nauki obywatelskiej w celu współtworzenia i wykorzystania innowacyjnych, tanich i zautomatyzowanych czujników zliczających ruch drogowy (np. Telraam) oraz mechanizmów angażujących wielu interesariuszy w ramach 5 badań pilotażowych w Madrycie, Lublanie, Dublinie, Cardiff i Leuven. Na podstawie tego podejścia, badacze będą w stanie gromadzić dane ilościowe na temat lokalnego transportu drogowego (samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, sposobów jazdy oraz ich prędkości) oraz zebrać wiedzę naukową w zakresie mobilności i zanieczyszczenia środowiska. Dzięki temu możliwe będzie współtworzenie rozwiązań niezbędnych do sprostania różnym wyzwaniom związanym z transportem drogowym. Dodatkowo, projekt będzie stanowił tanie źródło danych dla władz lokalnych, charakteryzujących się dużo większą skalą czasową i przestrzenną niż dane pozyskiwane w ramach klasycznych działań polegających na badaniach ruchu, co przełoży się na nowe możliwości w zakresie tworzenia polityk transportowych i badań.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2019-1

Koordynator

TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV
Wkład UE netto
€ 491 875,00
Adres
Diestsesteenweg 57
3010 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Środki z innych źródeł
€ 491 875,00

Uczestnicy (6)

IDEAS 3493 SL
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 328 750,00
Adres
Ronda Universitat 33 1 1b
08007 Barcelona

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Środki z innych źródeł
€ 328 750,00
UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 308 992,50
Adres
Frenchay Campus, Coldharbour Lane
BS16 1QY Bristol

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 308 992,50
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Irlandia
Wkład UE netto
€ 246 250,00
Adres
Belfield
4 Dublin

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 246 250,00
UNIVERZA V LJUBLJANI
Słowenia
Wkład UE netto
€ 183 115,00
Adres
Kongresni Trg 12
1000 Ljubljana

Zobacz na mapie

Region
Slovenija Zahodna Slovenija Osrednjeslovenska
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 183 115,00
MOBIEL 21 VZW
Belgia
Wkład UE netto
€ 250 165,00
Adres
Vital Decosterstraat 67a
3000 Leuven

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Other
Środki z innych źródeł
€ 250 165,00
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
Belgia
Wkład UE netto
€ 148 750,00
Adres
Rue Du Trône 98
1050 Bruxelles

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Other
Środki z innych źródeł
€ 148 750,00