European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Opis projektu

WeCount: Nauka obywatelska sposobem gromadzenia danych na temat lokalnego transportu drogowego

Celem projektu WeCount jest umożliwienie mieszkańcom Europy wzięcia aktywnego udziału w procesie wytwarzania danych, informacji i wiedzy na temat mobilności w ich otoczeniu, na poziomie poszczególnych ulic. W ramach projektu uczestnicy zamierzają wykorzystać model partycypacyjnej nauki obywatelskiej w celu współtworzenia i wykorzystania innowacyjnych, tanich i zautomatyzowanych czujników zliczających ruch drogowy (np. Telraam) oraz mechanizmów angażujących wielu interesariuszy w ramach 5 badań pilotażowych w Madrycie, Lublanie, Dublinie, Cardiff i Leuven. Na podstawie tego podejścia, badacze będą w stanie gromadzić dane ilościowe na temat lokalnego transportu drogowego (samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, sposobów jazdy oraz ich prędkości) oraz zebrać wiedzę naukową w zakresie mobilności i zanieczyszczenia środowiska. Dzięki temu możliwe będzie współtworzenie rozwiązań niezbędnych do sprostania różnym wyzwaniom związanym z transportem drogowym. Dodatkowo, projekt będzie stanowił tanie źródło danych dla władz lokalnych, charakteryzujących się dużo większą skalą czasową i przestrzenną niż dane pozyskiwane w ramach klasycznych działań polegających na badaniach ruchu, co przełoży się na nowe możliwości w zakresie tworzenia polityk transportowych i badań.

Cel

WeCount aims to empower citizens to take a leading role in the production of data, evidence and knowledge around mobility in their own neighborhoods, and at street level. The project will follow participatory citizen science methods to co-create and use innovative low cost, automated, road traffic counting sensors (i.e. Telraam) and multi-stakeholder engagement mechanisms in 5 pilots in Madrid, Ljubljana, Dublin, Cardiff and Leuven. Following this approach, we will be able to quantify local road transport (cars, Heavy Goods Vehicles, active travel modes and speed), produce scientific knowledge in the field of mobility and environmental pollution, and co-design informed solutions to tackle a variety of road transport challenges.
Moreover, the project will provide cost-effective data for local authorities, at a far greater temporal and spatial scale than what would be possible in classic traffic counting campaigns, thereby opening up new opportunities for transportation policy making and research.
In WeCount, we empower citizens to develop evidence-led interventions into the political discourse on civic and environmental issues. By putting citizens at the heart of the innovation process, the project seeks to overcome existing technological and societal silos so that citizens can champion a new perspective on road transport that take into account their own concerns in pursuit of better quality of life and more equitable, healthy futures.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2019-1

Koordynator

TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV
Wkład UE netto
€ 491 875,00
Adres
DIESTSESTEENWEG 57
3010 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 491 875,00

Uczestnicy (6)