Skip to main content
European Commission logo print header

REsearch INfrastructures FOR Citizens in Europe

Opis projektu

Nauka obywatelska uzupełnia luki wiedzy, łącząc społeczeństwo i środowiska akademickie

Nauki podstawowe przynoszą wiele korzyści naszej cywilizacji. Od pewnego czasu jesteśmy jednak świadkami poszerzania się luk wiedzy i powstawania przepaści pomiędzy środowiskami akademickimi i ogółem społeczeństwa, co prowadzi do niezrozumienia zarówno misji nauki, jak również treści i kontekstu realizowanych badań. Dzięki uczestnikom finansowanego przez Unię Europejską projektu REINFORCE zostaną zrealizowane działania informacyjne obejmujące przeszło 100 000 obywateli. Ich celem będzie budowanie świadomości na temat nauki, krzewienie pozytywnych postaw oraz zwalczanie antyintelektualnych przekonań w społeczeństwie, a także wyposażenie odbiorców w narzędzia, które pozwolą im podejść krytycznie do zdobywanej wiedzy naukowej. Zespół zamierza osiągnąć ten cel dzięki projektom wykorzystującym naukę obywatelską, dotyczącym zaawansowanych badań w dziedzinie fizyki – w ramach realizowanych prac naukowcy-wolontariusze będą mieli możliwość wzięcia udziału w procesie dokonywania odkryć naukowych, wytwarzania wysokiej jakości danych i poszerzania zasobów wiedzy dostępnych ogółowi społeczeństwa.

Cel

Large Research Infrastructures in the field of frontier Physics have opened new observational windows to the universe and explore the structure of matter in extreme detail. These advancements require high levels of expertise and sophistication. On the other hand, society, lacking this level of expertise, merely observes these developments through outreach activities but does not actively contribute in the development of new scientific knowledge. This fact induces a gap between frontier science and society that can spawn misconceptions about the content, context and mission of public funded frontier science. The REINFORCE project comes to answer to the questions: a) Can citizens contribute in the development of new knowledge in frontier science? b) Can citizens apply this new knowledge to solve societal problems? c) How can we integrate citizen feedback? REINFORCE goes beyond outreach programmes and aims to minimize the gap between Society and Large Research Infrastructures in the field of Physics through the: i) development and implementation of 4 cutting-edge Citizen Science projects in the fields of Gravitational Waves, Neutrino Astronomy, Particle Physics and Cosmic Ray interplay with geoscience and archaeology with citizens: Citizens will analyze data and support the optimization of sensitive detectors in order to enhance their discovery potential. ii) implementation of a participatory design in citizen science: Communities of citizens will be developed, trained and empowered to contribute in the scientific mission of Large Research Infrastructures. iii) effective inclusion of sensitive citizen groups as well as the active interaction with secondary and tertiary education. iv) Aggregating best practices in a pan-European policy roadmap. REINFORCE aspires to engage more than 100,000 citizens across Europe and beyond, to help enhance society’s science literacy and awareness and to contribute in the production of scientific knowledge by citizens for society.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2019-1

Koordynator

EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY(EGO) (OSSERVATORIO GRAVITAZIO NALEEUROPEO)
Wkład UE netto
€ 256 056,25
Adres
Via edoardo amaldi santo stefano a macerata
56021 Cascina
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Toscana Pisa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)