Skip to main content
European Commission logo print header

AQUA4D, for an efficient use of irrigation water

Opis projektu

Innowacyjna metoda uzdatniania wody w celu przywrócenia do użytku słonych gleb i umożliwienia nawadniania słoną wodą

Niedobór wody i degradacja gruntów to najbardziej palące problemy, z którymi boryka się sektor rolniczy. Powodują one również, że wyżywienie coraz liczniejszej światowej ludności (według prognoz ONZ do 2050 roku będzie to 9 miliardów) staje się niełatwym wyzwaniem. W ramach finansowanego ze środków UE projektu AQUA4D opracowane zostanie inteligentne rozwiązanie zapewniające efektywne współdziałanie wody, gleby i roślin oraz umożliwiające zarządzanie zasobami. Konkretniej, badacze opracowali innowacyjny system uzdatniania wody do nawadniania dużych upraw (zbóż, roślin oleistych i strączkowych). Oczekuje się, że ten prosty, opłacalny i przyjazny dla środowiska system pomoże rolnikom prowadzącym duże uprawy ograniczyć zasolenie i degradację gleby, a także zaoszczędzić wodę (do 25 %) i nawozy (do 30 %). Dzięki regulacji zasolenia rolnicy mogą również liczyć na 20-procentowy wzrost plonów.

Cel

Population growth, climate change and limitations of natural resources mean that agriculture must become more productive, efficient and environmentally sound. Within this need for improved agricultural production, irrigation plays a crucial role. However, there is a clear need for AgTEch solutions applied to irrigation systems in order to achieve sustainable agricultural practices, specially for large crops (cereals, oilseeds and pulses) which dominates the crops market.
AQUA4D-HR is an innovative electromagnetic water treatment that allows an accurate modification of the irrigation water structure to optimize the irrigation process and achieve key benefits for water use, crops yield and soil quality. AQUA4D-HR is designed as a simple, cost-effective and environmentally friendly system suitable for large crops irrigation (cereals, oilseeds and pulses) in pivot irrigation systems (high water flow rates).
AQUA4D-HR will achieve key benefits for large crops farmers: up to 25% water savings, up to 30% in fertilizer savings; up to 20% increased crop production and reduction of soil salinity and mineral crystallization in the rhizosfere, thus allowing a sustainable cultivation. Moreover, AQUA4D-HR will be affordable for end-users, with ROI < 3 years

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

PLANET HORIZONS TECHNOLOGIES SA
Wkład UE netto
€ 1 427 511,75
Adres
Ecoparc de daval a3
3960 Sierre
Szwajcaria

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Valais / Wallis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 611 790,75