CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AQUA4D, for an efficient use of irrigation water

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjna technologia irygacji zwiększa wydajność wykorzystania wody

Nowa technologia irygacji może pomóc rolnikom ograniczyć zużycie wody oraz hodować rośliny w skuteczniejszy i bardziej zrównoważony sposób, nawet na glebach o niskiej jakości.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Wzrost liczebności populacji oraz wzrost konsumpcji stawiają systemy rolnicze w trudnej sytuacji. Niestety, w wielu przypadkach skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi udało się osiągnąć dopiero po tym, jak degradacja środowiskowa już nastąpiła. „Taki brak perspektywy w odniesieniu do znaczenia zasobów naturalnych jest rzeczą powszechną”, opowiada członek zespołu pracującego nad projektem AQUA4D, Javier Meyer, dyrektor szwajcarskiej firmy AQUA4D. „Wydaje się, że wszyscy koncentrują się na zagwarantowaniu dostaw i popytu na produkty rolnicze, nie zaś na dostawach zasobów naturalnych oraz ustaleniu, czy nie są one ograniczone lub nadmiernie eksploatowane". W szczególności Meyer zauważa, że duże ilości wody słodkiej są wykorzystywane w rolnictwie, przy czym wartości te jeszcze wzrosną z uwagi na konieczność zaspokojenia potrzeb rosnącej światowej populacji. Aby uniknąć zagrożeń w postaci niedoborów wody oraz degradacji gleb, rolnictwo musi stać się bardziej produktywne, wydajne i przyjazne dla środowiska.

Wydajne korzystanie z wody

W tej kwestii technologia irygacji prawdopodobnie odegra kluczową rolę. „Rolnictwo to jeden z sektorów zużywających największe ilości wody”, zauważa Meyer. „Istnieją poważne obawy co do tego, czy ilość tego cennego zasobu jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie ludzkości”. Kolejnym poważnym problemem rolnictwa irygacyjnego jest zasolenie, czyli gromadzenie się soli w glebie. Sól może osiągać poziomy szkodliwe dla upraw i ilości plonów. Oszacowano, że nawet jedna trzecia światowych gruntów rolnych została zniszczona przez zasolenie, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt AQUA4D rozpoczęto z zamiarem rozwiązania takich problemów z irygacją poprzez opracowanie prostej, atrakcyjnej cenowo i przyjaznej dla środowiska innowacji w zakresie irygacji. „Opracowana przez nas technologia skutecznie rozpuszcza minerały”, opowiada Meyer. „Fizyczne uzdatnianie wody pozwala też na znacząco lepszą penetrację gleby. Może nam to pomóc w przypadku suszy i zasolenia. Dodatkowo cały proces będzie wymagał mniejszej ilości wody”. W trakcie realizacji projektu dopracowano nowoczesną technologię, już teraz powszechnie wdrażaną w przypadku ograniczonej mikroirygacji, tak by można ją było stosować również w przypadku makroirygacji wymagającej dużych ilości wody, przy hodowli upraw takich jak zboża czy nasiona oleiste. Pozwoli to utorować drogę do rozwiązania problemu z zasoleniem i oszczędzania wody na znacznie większą skalę. „Po ukończeniu fazy badań i rozwoju mamy nadzieję jak najszybciej wprowadzić nasze rozwiązanie na rynek”, dodaje Meyer.

Zrównoważone praktyki rolnicze

Badania i rozwój dotyczące rozbudowanej technologii są obecnie prowadzone w Brazylii, Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych. Już teraz badacze uzyskują bardzo pozytywne rezultaty. „Wykazaliśmy, że system AQUA4D może osiągać kluczowe korzyści w przypadku rolników z dużym areałem upraw”, zauważa Meyer. „Korzyści te to między innymi oszczędność wody na poziomie do 25 %, wzrost plonów o 20 % oraz ograniczenie zasolenia gleby i krystalizacji minerałów w strefie korzeniowej. Uważamy, że nasz system będzie atrakcyjny cenowo dla użytkowników końcowych. Szacujemy, że uzyskanie zwrotu z inwestycji będzie możliwe w niecałe trzy lata”. Meyer i jego zespół są przekonani, że technologia ta może stać się częścią koniecznej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych i regeneracyjnych praktyk rolniczych. Większa wydajność wodna oznacza, że pompy powodujące duże emisje pracują rzadziej, zaś większa wydajność nawozu skutkuje tym, że do gleby i obiegu wody trafia mniej rolniczych środków chemicznych. „Dziesiątki tysięcy rolników będą w stanie spać spokojnie, wiedząc, że ich produkcja nie tylko przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego, ale też ma pozytywny wpływ na wskaźnik zużycia wody oraz zmianę klimatu”, podsumowuje Meyer. „Żywność i woda są ważne dla nas wszystkich. Możliwość przyczynienia się do wprowadzenia zrównoważonego rolnictwa była dla nas silną motywacją. Uważamy, że możemy wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na trzy elementy: ludzi, planetę oraz zyski”.

Słowa kluczowe

AQUA4D, rolniczy, gleba, woda, planeta, irygacja, minerały, zasolenie, nawóz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania