European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PJ05-W2 Digital Technologies for Tower

Opis projektu

Technologie cyfrowe usprawniają kontrolę lotów z wież

Europejski przemysł lotniczy ma do czynienia z gwałtownym nasileniem ruchu lotniczego. Służby żeglugi powietrznej stają zatem przed różnymi wyzwaniami w celu zapewnienia sprawnej, terminowej i bezpiecznej kontroli lotów. Jednym ze sposobów na sprostanie tym wyzwaniom jest wzmożona transformacja cyfrowa. Finansowany ze środków UE projekt PJ05-W2 DTT wnosi wkład w to rozwiązanie na dwa sposoby. Po pierwsze proponowany jest rozwój służb ruchu lotniczego na odległych lotniskach, w ramach którego służby z różnych lotnisk łączone są w scentralizowanej dyspozytorni niezależnej od lokalizacji lotniska. Po drugie projekt zakłada dokonanie walidacji innowacyjnych trybów interfejsów człowiek-maszyna i powiązanych z nimi technologii w różnych wieżach kontroli lotów. Proponowane w ramach projektu rozwiązania zapewnią krótszy czas podróży i lepsze połączenia pomiędzy punktami, a także zwiększą bezpieczeństwo lotów i wydajność kontrolerów.

Cel

"PJ.05-W2 Digital technologies for Tower - SESAR-IR-VLD-WAVE2-05-2019 deals with two main technical work packages: WP2: ""Multiple Remote Tower and Remote Tower centre"" and WP3: ""HMI Interaction modes for Airport Tower"". 14 SESAR members (in sum 31 legal beneficiaries) showed interest in this project. For WP2 cost-effectiveness is the principal key performance area (KPA). It proposes the development of a remotely provided aerodrome air traffic service by a ""multiple"" and/or ""center"" setting. Those settings help to combine ATS services from various aerodromes in a centralized control room independent on airport location in order to make use of the valuable resource ATS provider more efficiently. In the end, the passengers will benefit from by a better passenger comfort in terms of shorter travel times and better point to point connections. PJ.05-W2 will bring the multiple/center concept to such a matured level ready for industrialization.
PJ.05-W2 WP3 aims to validate, in different Airport operating environments, innovative HMI modes and associated technologies. Those solutions are expected to positively contribute to the Safety and HP KPAs with reduced Controllers’ head down time and workload, as well as increased situation awareness and controllers' productivity.
The PJ05-W2 DTT attracted plenty of European organisations to participate: ANSPs, industries, R&D and airport stakeholder intends to provide their specific competences to broaden the operational needs and technological expertises. The PJ.05-W2 variety of partners and validation activities will help to adequately reflect the variety of operational needs and technical solutions which in the end of the project will consolidate into a harmonized and widely accepted SESAR2020 PJ05 solution. The complete work is structured in a very collaborative way throughout all work packages and will ensure the transfer of knowledge and know-how between all participants and external to SESAR2020 projects."

Koordynator

DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Wkład UE netto
€ 629 649,13
Adres
LINDER HOHE
51147 Koln
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 899 498,75

Uczestnicy (43)