Skip to main content
European Commission logo print header

Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology

Opis projektu

Elastyczne stałotlenkowe technologie energetyczne wspierają naszą zrównoważoną przyszłość

Technologie stałotlenkowe są kluczowymi technologiami umożliwiającymi osiągnięcie długoterminowych celów UE w zakresie klimatu. Ze względu na elastyczność działania w roli ogniw paliwowych, elektrolizera lub ogniw odwracalnych, skutecznie łączą one takie branże jak sektor energetyczny, gazowy i ciepłowniczy w systemach energetycznych z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii. Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem przetwarzają na energię elektryczną różne paliwa, w tym H2 lub biogaz. W trybie odwrotnym, jako elektrolizery ze stałym tlenkiem, przekształcają one parę wodną, CO2 lub oba te związki w paliwa takie jak H2 lub gaz syntezowy z blisko stuprocentową sprawnością. Celem finansowanego ze środków UE projektu NewSOC jest poprawa wydajności, trwałości i konkurencyjności kosztowej ogniw i stosów ze stałym tlenkiem, a tym samym szersze rozpowszechnienie ich na rynku i uświadomienie społeczeństwa na temat ich pozytywnego wpływu na środowisko.

Cel

The EU has the long-term goal to reduce greenhouse gas emissions by 80% to 95% compared to 1990 levels by 2050, mainly by introducing more shares of renewable energy sources in the EU energy systems. Solid oxide technologies (SOC: SOFC & SOE) are key enabling technologies for allowing for such integration. They are an efficient link between sectors: power, gas, heat. SOC can therefore emerge as key players in the energy transition in many concepts, such as
• fuel/gas to power and heat at small to large scale,
• energy storage through power to hydrogen/fuel,
• utilisation and upgrading of biogas,
• balancing of intermittent electricity from renewable sources through load following and reversible operation, and
• central and decentral solutions for electricity and heat production.
The NewSOC project aims at significantly improving performance, durability, and cost competitiveness of solid oxide cells & stacks compared to state-of-the-art (SoA). In order to achieve these goals, NewSOC proposes twelve innovative concepts in the following areas: (i) structural optimisation and innovative architectures based on SoA materials, (ii) alternative materials, which allow for overcoming inherent challenges of SoA, (iii) innovative manufacturing to reduce critical raw materials and reduction of environmental footprint at improved performance & lifetime.
The NewSOC project will validate the new cells & stacks at the level of large cells with > 50 cm2 active area and short-stacks in close collaboration with industry thereby moving the technology readiness level from 2 to 4. Six major European SOC manufacturers are part of the consortium, representing a large range of SOC concepts and product & market strategies. Industry partners will take the lead for providing a path how to increase the TRL level beyond the project period towards TRL of 6. The NewSOC project will evaluate the new SOC materials and fabrication processes according to life cycle impact and cost assessment.

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 480 636,10
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 480 636,10

Uczestnicy (15)