Skip to main content
European Commission logo print header

Integrating China in the International Consortium for Personalised Medicine

Opis projektu

Włączenie Chin do sieci International Consortium for Personalised Medicine (IC2PerMed)

Dzięki postępom w dziedzinie technologii biomedycznych i cyfrowych medycyna spersonalizowana przyczynia się do poprawy opieki zdrowotnej i stanowi podstawę bardziej skutecznych i stabilnych systemów opieki. W Chinach medycyna spersonalizowana cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a rząd Państwa Środka wykorzystuje wiedzę specjalistyczną w dziedzinie biotechnologii i sprzętu komputerowego oraz wytwarza infrastrukturę, by wspierać projekty z zakresu bioinformatyki. Wykorzystanie medycyny spersonalizowanej z pożytkiem dla obywateli i pacjentów wymaga zaangażowania zainteresowanych stron na arenie międzynarodowej w celu określenia wspólnych podejść, standardów i priorytetów w zakresie badań i rozwoju. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, UE wspiera działania opracowane w ramach sieci International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed). Finansowany przez UE projekt IC2PerMed dostarczy kluczowych rozwiązań umożliwiających europejskim i chińskim interesariuszom ICPerMed współpracę w kierunku ustanowienia wspólnego podejścia do medycyny spersonalizowanej, obejmującą decydentów politycznych i beneficjentów opieki zdrowotnej.

Cel

Personalised Medicine (PM) approaches, thanks to the latest technological advances notably in the fields of biomedical and digital technologies, prove their potential to improve healthcare and underpin more efficient and sustainable health systems.
PM is at the top of the European Commission research agenda, with funding devoted to projects along the entire value chain. In China, PM is attracting massive interest, with the government capitalising on its expertise in biotechnology, computing hardware and the ability to put in place the infrastructures for supporting large bioinformatics projects.
Turning PM into an opportunity for all citizens and patients requires the engagement of all stakeholders, in order to define common research and development approaches, standards, and priorities, and to scale up the collaboration at the International level. In order to respond to these challenges, the EU supports actions developed within the International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed).
IC2PerMed project will provide key solutions for enabling the convergence under ICPerMed consortium of European and Chinese stakeholders towards a common approach of PM research, innovation, development and implementation involving policy makers and healthcare beneficiaries, by:
- mapping policies, programmes, standards and initiatives related to PM in Europe in China for identifying the opportunities for research collaborations;
- structuring its developments upon an ecosystem of European and Chinese experts, collaborating in Working Groups centred on ICPerMed Action plan priorities;
- setting bridges with key organisms involved in the definition and implementation of PM and healthcare systems in both economic areas, both on benefits for coordinated approaches for research and on concrete developments taking place within and along the project;
- inserting its developments in international contexts, through ICPerMed and its involvement in relevant initiatives and networks.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD

Koordynator

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Wkład UE netto
€ 385 875,00
Adres
Largo gemelli 1
20123 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (10)