European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Evaluation, control and Mitigation of the EnviRonmental impacts of shippinG Emissions

Opis projektu

Zmniejszanie emisji w sektorze żeglugi morskiej

Transport morski stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń morza i atmosfery, a także emisji gazów cieplarnianych, których ilość będzie nieustannie rosła, jeśli już teraz nie podejmiemy stosownych działań. W celu rozwiązania tego problemu uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu EMERGE zamierzają zbadać skutki stosowania różnorodnych rozwiązań w zakresie redukcji emisji sektora żeglugi morskiej w Europie, a także opracować skuteczne strategie zmniejszania wpływu żeglugi na środowisko i klimat. Lista działań obejmie pomiary oraz modelowanie na podstawie rzeczywistych jednostek pływających wzdłuż głównych szlaków żeglugowych oraz na szczególnie narażonych obszarach mórz. Projekt zapewni interesariuszom i decydentom politycznym stosowne wytyczne i zalecenia, dzięki którym sektor żeglugi morskiej będzie mógł stać się bardziej zrównoważony w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Cel

The objectives of EMERGE are (i) to quantify and evaluate the effects of potential emission reduction solutions for shipping in Europe for several scenarios, and (ii) to develop effective strategies and measures to reduce the environmental impacts of shipping. EMERGE objectives will be achieved through real-world test cases involving measurements and modelling on actual vessels, along main shipping routes and in sensitive European marine regions. Given our unique capabilities, the EMERGE consortium is the only group that can model real world emissions of shipping to air and water for the whole of Europe.
The project will collect and synthesize experimental evidence on waste streams to water and emissions to air originating from ships, for different emission control technologies. The measurements will focus on abatement techniques and will include emissions to, and concentrations in water, air and marine biota. The project will especially investigate how effectively available scrubbers reduce the effects of key pollutants.
EMERGE includes five geographical case studies, in different ecologically vulnerable regions, and a mobile onboard case study. The case study regions are (i) Eastern Mediterranean (ii) Northern Adriatic Sea, (iii) the region surrounding the Lagoon of Aveiro, (iv) the Solent Strait and (v) the Öresund Strait. The mobile onboard case study will be deployed in various European sea regions.
EMERGE will develop an integrated modelling framework to assess the combined impacts of shipping emissions on the aquatic and atmospheric environments, and the effects on marine ecosystems. The assessment will include the benefits and costs of control and mitigation options affecting water quality, air pollution exposure, health impact, climate forcing and bioaccumulation of pollutants. EMERGE will provide recommendations and guidance for stakeholders and decision-makers on cost-beneficial options for sustainable use of shipping on the medium and long term.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2019-SingleStage-INEA

Koordynator

ILMATIETEEN LAITOS
Wkład UE netto
€ 1 086 733,75
Adres
Erik Palmenin aukio 1
00560 Helsinki
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 086 733,75

Uczestnicy (17)