European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies

Opis projektu

Duże zbiory danych pomagają w poprawie wskaźników przeżycia

Proces pokonywania raka powinien być zaplanowany i skoordynowany dla zapewnienia, że pacjent zostanie objęty wysokiej jakości, odpowiednio skoordynowaną i spersonalizowaną opieką. W ramach finansowanego ze środków UE projektu PERSIST powstaje system wspomagający samokontrolę i identyfikujący wyniki wymagające profesjonalnej interwencji. System ten wykorzystuje technologię dużych zbiorów danych oraz nowoczesne algorytmy analityczne, które można w łatwy sposób zintegrować z systemem dokumentacji elektronicznej oraz innymi zasobami danych klinicznych. Głównym celem projektu jest poprawa strategii zarządzania, interwencji i prewencji dla zmniejszenia liczby skutków ubocznych i zapobiegania chorobom wtórnym. Jego celem długoterminowym jest zaś zmniejszenie ciężaru społeczno-ekonomicznego związanego z opieką nad osobami, które pokonały raka poprzez stworzenie dynamicznego systemu wspierającego podejmowanie decyzji oraz wykorzystanie w możliwie dużym zakresie modeli predykcyjnych.

Cel

PERSIST aims at developing an open and interoperable ecosystem to improve the care of cancer survivors. The key results to be achieved by partners are: increased self-efficacy and satisfaction with care as well as reduced psychological stress for a better management of the consequences of the cancer treatment and the disease, resulting in an improvement in health and wellbeing and a faster integration into the labour market, where applicable, compared to usual care (KR1); increased effectiveness in cancer treatment and follow-up by providing prediction models from Big Data that will support decision-making and contribute to optimal treatment decisions with positive consequences in the QoL and the health status of survivors (KR2); and improved information and evidence to advance the efficacy of management, intervention and prevention policies/strategies in order to timely treat side effects and, if possible, avoid secondary diseases and fatal events. The long-term result will be to reduce the socio-economic burden related to cancer survivors’ care (KR3). The ecosystem proposed consists of a Big Data platform to be built on top of an open infrastructure from one of the partners and a mHealth application for patients. The main building blocks to be developed are a multimodal sensing network running on a smart phone that will collect relevant data regarding the wellbeing of the patient; predictive models from anonymised health data from thousands of breast and colorectal patients; and modules essential for the development of a decision support system, which will employ the predictive models mentioned. Furthermore, PERSIST will contribute to establish evidence on the use of liquid biopsy techniques to the follow-up of cancer patients treated with curative purposes. A pilot study involving 160 patients and 32 health care professionals will be decisive to establish a co-creation methodology ranging from the earlies phases of the project throughout its conclusion.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-DTH-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-DTH-2019

Koordynator

FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA
Wkład UE netto
€ 680 480,00
Adres
CARRETERA DO VILAR 58
36214 VIGO
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia Pontevedra
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 680 480,00

Uczestnicy (17)