Skip to main content
European Commission logo print header

StiMuli-responsive reActoRs for waTer purification

Opis projektu

Ulepszone membrany umożliwiają skuteczniejsze filtrowanie wody

Oczyszczanie ścieków polega na usuwaniu z nich szkodliwych substancji w celu bezpiecznego odprowadzenia do wód powierzchniowych lub gruntowych oraz umożliwienia ich ponownego wykorzystywania. Rośliny muszą radzić sobie z coraz większymi ilościami chemikaliów wytwarzanych przez człowieka, takich jak antybiotyki, hormony, nawozy i pestycydy. Substancje te są trudne do usunięcia i niebezpieczne w dużych ilościach, przez co rodzą rosnące obawy w zakresie zdrowia publicznego, w tym odporności na antybiotyki i przedwczesnego pokwitania. Uczestnicy projektu SMART opracowali specjalistyczne membrany do oczyszczania wody, które usuwają takie związki ze skutecznością ponad 85 %. Teraz, w oparciu o laboratoryjną technologię membran, budują prototypowy system oczyszczania wody, który ma być przetestowany w jednym ze szwajcarskich szpitali. Jeżeli testy w tym trudnym środowisku powiodą się, powinny otworzyć drogę do wejścia na rynek, co pozwoli poprawić bezpieczeństwo wody dla ludzi i ekosystemów.

Cel

Due to the many limitations of the conventional water treatment technologies, we are witnessing alarmingly high levels of
micro-pollutants (MPs) such as antibiotics, pesticides, herbicides, estrogens, and pharmaceuticals, which enter our surface
and groundwater ecosystems. In SMART project we propose to use novel catalytic membranes that have shown promising
results in removing a variety of highly persistent organic compounds, with a removal efficiency of over 85%. Our
membranes exhibit a unique ability to wirelessly generate surface charges under the influence of magnetic fields, light,
and mechanical vibrations. These surface charges generate highly reactive radicals, which possess an excellent degradation
tendency towards a wide range of problematic industrial pigments, pharmaceuticals, antibiotics, estrogen, pesticides,
herbicides, and disinfectants. The goal of this project is to further enhance the water purification performance of our
membranes by optimizing their composition, their shape and pore sizes, as well as the operational parameters, such as
flow-rate and residence time. We plan to integrate these improved membranes within a portable water treatment reactor
and study its performance in eliminating a variety of MPs from contaminated wastewaters. This prototype will then be
used to conduct an extensive pilot-study at a Swiss hospital. Additionally, we plan to use our water purification prototype
to provide demonstrations to our potential customers, and highlight the potential of our technology to remove over 85%
of these problematic MPs, in a cost and energy efficient manner.

Koordynator

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Beneficjenci (1)