Skip to main content

StiMuli-responsive reActoRs for waTer purification

Opis projektu

Ulepszone membrany umożliwiają skuteczniejsze filtrowanie wody

Oczyszczanie ścieków polega na usuwaniu z nich szkodliwych substancji w celu bezpiecznego odprowadzenia do wód powierzchniowych lub gruntowych oraz umożliwienia ich ponownego wykorzystywania. Rośliny muszą radzić sobie z coraz większymi ilościami chemikaliów wytwarzanych przez człowieka, takich jak antybiotyki, hormony, nawozy i pestycydy. Substancje te są trudne do usunięcia i niebezpieczne w dużych ilościach, przez co rodzą rosnące obawy w zakresie zdrowia publicznego, w tym odporności na antybiotyki i przedwczesnego pokwitania. Uczestnicy projektu SMART opracowali specjalistyczne membrany do oczyszczania wody, które usuwają takie związki ze skutecznością ponad 85 %. Teraz, w oparciu o laboratoryjną technologię membran, budują prototypowy system oczyszczania wody, który ma być przetestowany w jednym ze szwajcarskich szpitali. Jeżeli testy w tym trudnym środowisku powiodą się, powinny otworzyć drogę do wejścia na rynek, co pozwoli poprawić bezpieczeństwo wody dla ludzi i ekosystemów.

Instytucja przyjmująca

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
Brak danych

Beneficjenci (1)

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Szwajcaria
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Raemistrasse 101
8092 Zuerich

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
Brak danych