Skip to main content

PepZoSkin: Biocompatible Self-powered Electronic Skin

Opis projektu

Lepsze zrozumienie nowatorskiej technologii elektronicznej skóry

Na całym rynku technologii urządzeń ubieralnych jedną z kategorii wzbudzających największe emocje jest elektroniczna skóra. Elastyczne, rozciągliwe i samoczynnie naprawiające się układy elektroniczne, które będą w stanie odwzorować niektóre funkcje ludzkiej skóry, mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak systemy podawania leków na skórę oraz inteligentne protezy, dzięki którym pacjenci po amputacji kończyn odzyskają zmysł dotyku. Brakuje jednak w pełni biokompatybilnych materiałów piezoelektrycznych, które są niezbędne, aby było możliwe opracowanie systemu skóry elektronicznej. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu PepZoSkin opracowane zostanie ultracienkie i elastyczne, samodzielnie zasilające się urządzenie oparte na skórze elektronicznej, łączące w sobie innowacyjne materiały piezoelektryczne, mikroelektronikę i czujniki do zastosowań ubieralnych i do wszczepiania. Naukowcom udało się zsyntetyzować innowacyjne materiały na bazie peptydów o wyjątkowych osiągach piezoelektrycznych, a także właściwościach mechanicznych i naturalnej biokompatybilności. Zamierzają wykorzystać te materiały w roli aktywnej w podstawowych urządzeniach wykrywających.

Instytucja przyjmująca

TEL AVIV UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Finansowanie spoza UE
Brak danych

Beneficjenci (1)

TEL AVIV UNIVERSITY
Izrael
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Finansowanie spoza UE
Brak danych