Skip to main content

reDucing the health and Economic COst of Diagnostic uncErtainty: establishing potential applications of BV™ and its composite biomarkers in COVID-19 detection and patient management

Opis projektu

Szybkie badanie umożliwi odróżnienie zakażeń bakteryjnych od wirusowych

W przypadku ciężkich zakażeń często trudno jest odróżnić podłoże bakteryjne od wirusowego, co kończy się postawieniem złej diagnozy przez lekarza i podjęciem decyzji o kosztownej hospitalizacji lub leczeniu pacjenta. Utrudniona diagnostyka pociąga za sobą także niepotrzebne wydatki i może wywoływać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Zespół finansowanego ze środków UE projektu DECODE wprowadzi na rynek nowatorskie badanie opracowane przez MeMed BV™ oraz łatwą w obsłudze, nowatorską i wielofunkcyjną platformę Key™ do ilościowych badań diagnostycznych układu odpornościowego, które umożliwią odróżnienie zakażeń bakteryjnych od wirusowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego i precyzyjnej technologii wykrywania opartej na chemiluminescencji do przesyłania sygnałów z układu odpornościowego. Rezultaty projektu DECODE ponadto przyczynią się do ograniczenia kosztów i wyeliminują problemy pacjentów związane z nieprawidłową diagnostyką.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

MEMED DIAGNOSTICS LTD
Wkład UE netto
€ 2 499 999,11
Adres
Nahum Heth Street 5
39120 Tirat Carmel
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 1 071 428,19