Skip to main content
European Commission logo print header

Algorithmic Societies: Ethical Life in the Machine Learning Age

Opis projektu

Zrozumieć konsekwencje algorytmów uczenia maszynowego we współczesnych społeczeństwach

Błyskawiczny rozwój technologii uczenia maszynowego zmienia życie społeczne i polityczne w sposób, który wymaga od nas stawienia czoła nowym wyzwaniom. Dzieje się tak dlatego, że coraz częściej o życiu danej osoby decydują algorytmy oparte na modelach i danych nieznanych innych osób. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu ALGOSOC zamierzają opracować nowe podejście do rozumienia i reagowania na konsekwencje działania algorytmów uczenia maszynowego odczuwane przez współczesne społeczeństwa. W ramach projektu zespół zamierza sprawdzić, w jaki sposób algorytmy uczenia maszynowego XXI wieku uczą się rozpoznawać, przypisywać i przewidywać cechy jednostek, grup i przedmiotów.

Cel

ALGOSOC develops a new approach to understanding and responding to the consequences of machine learning algorithms for contemporary societies. Rapid advancements in machine learning technologies are transforming social and political life in ways that uniquely challenge how we live in relation to others. The life chances of a person are now intimately connected to the attributes that an algorithm has learned from the data patterns of unknown others. From judgements in the criminal justice system to decisions on treatment pathways in health, the outputs of algorithms have become pivotal to the decisions and adjudications on the probable futures of individuals. While there is substantial academic and public emphasis on defining ethical codes of conduct for algorithmic decisions, there is a lack of attention to how machine learning algorithms remake the ethical relations that define a society. In short, existing research is focused on limiting the harms of the actions of algorithms, whereas ALGOSOC focuses on how algorithms are redefining the thresholds of what harmful, good, bad, or risky behaviour means in a society. The ALGOSOC project will examine how 21st century machine learning algorithms are learning to recognize, to attribute, and to infer the characteristics of entities (people, groups, and objects). In order to do this, the project will conduct a series of path-defining studies of societal domains of machine learning that, though they share algorithms in common, have not previously been researched in combination: behavioural biometrics and biomedical object recognition; consumer recommendation and criminal justice scoring; oncology treatment pathways and anomaly detection for security. The ALGOSOC project will provide new social science knowledge of what is taking place as machine learning algorithms travel across different domains and sites, and how precisely they learn by their exposure to different worlds of data.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Koordynator

UNIVERSITY OF DURHAM
Wkład UE netto
€ 2 150 686,00
Adres
Stockton road the palatine centre
DH1 3LE Durham
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
North East (England) Tees Valley and Durham Durham CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)