European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Circuits for multisensory integration in the perirhinal cortex

Opis projektu

Kora okołowęchowa ma o wiele większe znaczenie niż mogłoby się wydawać

Nasze zachowanie i przetwarzanie kognitywne, jeśli nie w całości, to z pewnością w znacznym stopniu, zależy od integracji multisensorycznej, czyli połączenia przynajmniej dwóch bodźców sensorycznych. O integracji multisensorycznej mówimy, gdy patrzymy na kota i jednocześnie go głaszczemy albo gdy słyszymy szum fal, a na twarzy czujemy krople wody morskiej. Co więcej, z punktu widzenia neuronalnego i behawioralnego impuls wychodzący z mózgu nie jest po prostu sumą impulsów czuciowych, które do niego docierają. W rzeczywistości w mózgu integrowane są bodźce odbierane przez kilka ośrodków. Jednym z nich jest kora okołowęchowa – region trudny do zbadania. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu RhinalMultiSense stosują nowe narzędzia do zbadania połączeń komórkowych w tym obszarze. Analizując architekturę neuronową kory okołowęchowej i identyfikując komórki reagujące na różne bodźce sensoryczne, twórcy projektu planują prześledzić źródło bodźców i ustalić, do którego obszaru mózgu są przekazywane, pomagając tym samym w lepszym zrozumieniu roli kory okołowęchowej w przetwarzaniu multisensorycznym.

Cel

While watching a movie or listening to a friend, our brain integrates information from all the senses to build a coherent neural representation of the experience. This allows our brain to assign a voice to each character in the movie and localize it in the visual space, or to anticipate the meaning of our friend’s speech from hers lip movements. This function of the brain is called multisensory integration (MSI) and is a core function of the nervous system. In the mammalian cortex, MSI occurs in associative areas such as prefrontal cortex, posterior parietal cortex and perirhinal cortex (PER). The role of PER in MSI is supported by neuroanatomical data, however the investigation of the circuits underlying MSI in PER has been hampered by technical limitations in manipulating neurons processing a specific information. In RhinalMultiSense I will combine novel technological tools to disentangle the architecture of MSI in PER. I will combine engram technology and viral tracing to describe the inputs impinging onto perirhinal neurons activated by a specific modality. I will then combine engram technology and optogenetics to investigate the output connectivity of these neurons. The results of RhinalMultiSense will inspire new hypothesis and investigation on the function of PER circuits in sensory processing in health and disease.

Koordynator

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Wkład UE netto
€ 214 158,72
Adres
HOGSKOLERINGEN 1
7491 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 214 158,72