Skip to main content
European Commission logo print header

HEAT PUMPS SKILLS FOR NZEB CONSTRUCTION

Opis projektu

Narzędzia poprawiające sprawność pomp ciepła

Technologia pomp ciepła, jako technologia energooszczędna, wymaga poprawy sprawności oraz rozwoju umiejętności w sektorze. Finansowany przez UE projekt HP4All ma umożliwić poprawę zdolności i umiejętności w branży pomp ciepła oraz zapewnić korzyści w zakresie efektywności energetycznej, jakie oferuje ta technologia. W projekcie bierze udział wiele podmiotów reprezentujących strony podaży i popytu, aby rozszerzać, rozwijać i wspierać pożądane umiejętności w zakresie wysokiej jakości pomp ciepła oraz zoptymalizować instalacje pomp ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Opracowany zostanie pakiet różnych instrumentów i zasobów, w tym ramy kompetencji dotyczących pomp ciepła ułatwiające uznawanie umiejętności w tym zakresie oraz centrum wiedzy na temat pomp ciepła, które zapewni odpowiednie wsparcie, instrukcje i narzędzia użytkownikom końcowym.

Cel