CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Umiejętności budowlane: wykorzystanie nowych umiejętności w sektorze budowlanym w celu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Ambitne cele klimatyczne Europy, w szczególności dążenie do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, są obecnie siłą napędową renowacji i transformacji europejskich zasobów budowlanych. W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przedstawiamy dziesięć projektów finansowanych przez UE w ramach inicjatywy BUILD UP Skills, która zapewnia innowacyjne szkolenia specjalistom z branży budowlanej, aby umożliwić realizację zielonej transformacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

W Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem staje się niedobór umiejętności w sektorze budowlanym, na co wskazuje trwający przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W 2011 roku rozpoczęła się realizacja inicjatywy BUILD UP Skills, której celem jest zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do modernizacji europejskich zasobów budowlanych. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie ogólnego zużycia energii w UE i przyczynienie się do realizacji jej celów klimatycznych, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z kluczowych wyzwań jest jednak renowacja istniejących budynków, jako że obecny wskaźnik renowacji wynosi zaledwie około 1,2 % wszystkich europejskich zasobów budowlanych rocznie. W przypadku nowego budownictwa normy budynków o niemal zerowym zużyciu energii stały się obowiązkowe w Europie od grudnia 2020 roku, co wymaga stosownych umiejętności od wszystkich specjalistów zaangażowanych w ich projektowanie i budowę.

Kolejne spotkanie z inicjatywą BUILD UP Skills

Europejski Rok Umiejętności 2023 pomoże przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE. W ramach tego przedsięwzięcia promowane będzie przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji, pomagając kandydatom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności na potrzeby wysokiej jakości miejsc pracy. Inicjatywa BUILD UP Skills idealnie wpisuje się w realizację tych celów. Od samego początku została dofinansowana kwotą w wysokości około 50 milionów euro, a do kluczowych grup docelowych objętych jej zakresem należą specjaliści i firmy budowlane z całego łańcucha wartości sektora budownictwa, władze publiczne, a także właściciele i najemcy budynków. W inicjatywę zaangażowały się 32 kraje, w których sfinalizowano ponad 70 projektów. Pierwszym krokiem w ramach inicjatywy było wsparcie rozwoju krajowych platform kwalifikacyjnych i planów działań skupiających się na efektywności energetycznej i wykorzystaniu energii odnawialnej w budynkach. W drugim etapie plany działań zrealizowano w ramach projektów rozwijających krajowe lub ponadnarodowe systemy szkoleń i kwalifikacji. Oprócz nacisku na główne nowe i nadchodzące wyzwania związane z budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, takie jak nowe materiały i produkty, integracja odnawialnych źródeł energii, procesy normalizacji i certyfikacji, integracja umiejętności cyfrowych, a w szczególności wykorzystanie modelowania informacji o budynku, celem inicjatywy BUILD UP Skills jest również zadbanie o to, aby specjaliści budowlani, którzy poświęcają czas i wysiłek na podnoszenie swoich umiejętności, zyskali uznanie i byli widoczni na rynku. Projekty finansowane obecnie w ramach tej inicjatywy koncentrują się na mechanizmach wyzwalających, takich jak punkty kompleksowej obsługi, dotacje, kampanie uświadamiające i wspieranie władz publicznych w zamówieniach opartych na umiejętnościach.

Rola programu „Horyzont 2020”

W ramach programu „Horyzont 2020” zakres inicjatywy został rozszerzony dzięki międzynarodowym konsorcjom projektowym, których działania były skierowane do specjalistów w całym łańcuchu wartości sektora budowlanego, w tym projektantów, architektów, inżynierów, kierowników budowy, techników i instalatorów. W tej aktualizacji broszury CORDIS Results Pack dotyczącej umiejętności budowlanych prezentujemy dziesięć projektów finansowanych przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”, które przyczyniły się do sukcesu inicjatywy BUILD UP Skills oraz, bardziej pośrednio, do realizacji szeroko pojętych ambicji i celów Europejskiego Zielonego Ładu. Od 2021 roku inicjatywa BUILD UP Skills wspiera innowacyjne projekty szkoleniowe i przedsięwzięcia ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji w ramach podprogramu „Przejście na czystą energię” programu LIFE. Trzy projekty publikujemy w takiej same formie jak w oryginalnej broszurze. Zespół projektu BIMplement zaproponował rozwiązania ułatwiające projektowanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii dzięki wykorzystaniu narzędzi modelowania informacji o budynku. W ramach projektu CEN-CE powstał program certyfikacji dla fachowców w dziedzinach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Z kolei dzięki realizacji projektu TRAINEE w Macedonii Północnej powstało centrum wiedzy poświęcone rozwojowi umiejętności lokalnych specjalistów. Kolejne trzy projekty zostały zaktualizowane o nowe informacje. Badacze z projektu Construye2020_Plus opracowali rozwiązania szkoleniowe, które mają stanowić wsparcie dla hiszpańskiego przemysłu budowlanego, a zespół projektu CraftEdu stworzył platformę e-learningową dla szkół zawodowych z Czech i Słowacji. Z kolei celem projektu NEWCOM było przygotowanie specjalistów do wznoszenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii dzięki nowym modułom szkoleniowym. Najnowsza wersja broszury zawiera także cztery nowe projekty. Naukowcy realizujący projekty BUSLeague i TRAIN4SUSTAIN skupili się na usprawnieniu ogólnoeuropejskiego systemu uznawania umiejętności w zakresie efektywności energetycznej, aby certyfikaty i akredytacje były akceptowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Zespół projektu HP4ALL opracował zasoby niezbędne do zaspokojenia szybko rosnącego zapotrzebowania na pompy ciepła. Celem ostatniego projektu – The nZEB Roadshow – było podnoszenie świadomości na temat licznych korzyści ekologicznego i zrównoważonego budownictwa w formie serii interaktywnych wydarzeń.