CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Promowanie czystych i efektywnych energetycznie rozwiązań dla gospodarstw domowych

Świat i klimat nieustannie się zmieniają, dlatego Europa musi wypracować rozwiązania w zakresie zrównoważonego i bezpiecznego wykorzystania energii. Pompy ciepła wykorzystujące zieloną energię elektryczną mogą odegrać ważną rolę w realizacji tych dążeń.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Systemy ogrzewania i chłodzenia stanowią największe odbiorniki energii w większości domów na całym świecie. W Europie odpowiadają za połowę całkowitego zużycia energii, która w przypadku gospodarstw domowych wciąż jest wytwarzana w aż 80 % z paliw kopalnych. Pompy ciepła stanowią przykład dojrzałej technologii charakteryzującej się sprawnością znacząco przewyższającą tradycyjne kotły – pobierają energię z powietrza na zewnątrz lub z gruntu w celu ogrzania wnętrza domu lub miejsca pracy. Mogą one również działać w odwrotnym kierunku, chłodząc budynek poprzez przenoszenie ciepła z wnętrza na zewnątrz lub odprowadzając je do gruntu. Pompy ciepła mogą odegrać niezwykle ważną rolę w realizacji naszych dążeń do bezemisyjnej przyszłości. Sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat postępów dotyczących konkurencyjności w zakresie czystych technologii energetycznych wskazuje na rosnącą potrzebę przyspieszenia wdrażania wszystkich rodzajów pomp ciepła, od tych przeznaczonych do domów jednorodzinnych, dużych budynków wielorodzinnych i budynków usługowych przez urządzenia wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych, aż po wysokotemperaturowe rozwiązania przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

Droga do przyszłości

Unijny plan przemysłowy będący składnikiem Europejskiego Zielonego Ładu wskazuje na pompy ciepła jako jedną z kluczowych technologii służących osiągnięciu celów neutralności klimatycznej i wspieraniu produkcji przemysłowej w ramach aktu w sprawie przemysłu neutralnego pod względem emisji. Nadal potrzebne są jednak działania wspierające finansowanie rozwoju pomp ciepła i powiązanych innowacji oraz ich integrację z budynkami, przemysłem, a także sieciami ciepłowniczymi i chłodniczymi. Wsparcie finansowe jest również konieczne w celu rozwoju umiejętności pracowników branży pomp ciepła, takich jak projektanci i instalatorzy. Unijny plan działania dotyczący pomp ciepła mający na celu przyspieszenie wdrażania tych rozwiązań na terenie całej Wspólnoty obejmuje partnerstwo Heat Pump Accelerator, które połączy Komisję, państwa członkowskie UE, ekspertów branżowych, instytucje finansowe i organizatorów szkoleń z całego łańcucha wartości pomp ciepła. Ponadto przedsiębiorstwa i mieszkańcy UE otrzymają opracowane z myślą o nich informacje na temat istniejących rozwiązań w zakresie pomp ciepła, a przyszłe przepisy będą miały na celu stopniowe wycofanie samodzielnych kotłów na paliwa kopalne do 2029 roku. Mapowanie możliwości pozyskania finansowania zarówno na wdrożenia pomp ciepła przez odbiorców indywidualnych, jak i w sieciach grzewczych zasilanych przez duże urządzenia, pomoże w stworzeniu strategii ogrzewania i chłodzenia na szczeblach lokalnym i regionalnym.

Prezentacja siedmiu rozwiązań

Nowe wydanie broszury CORDIS Results Pack skupia się na siedmiu projektach wspieranych w ramach programu finansowania badań i innowacji „Horyzont 2020”, które pokazują zdecydowane zaangażowanie UE w rozwój sektora pomp ciepła. Zespół projektu GEO4CIVHIC dopracował i zmodyfikował istniejące technologie, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia opartego na płytkich odwiertach geotermalnych w zabytkowych budynkach zlokalizowanych na obszarach zabudowanych. Badacze skupieni wokół projektu HAPPENING opracowali zdecentralizowane pompy ciepła, które można łatwo dostosować do wielu różnych budynków. Projekt HP4All zgromadził ekspertów z całej Europy w celu rozwoju kompetencji oraz umiejętności w branży pomp ciepła. Zespół inicjatywy HyCool opracował z kolei system kolektorów skoncentrowanej energii słonecznej wraz ze specjalnie dostosowanymi hybrydowymi pompami ciepła do ogrzewania i chłodzenia na potrzeby przemysłu. W ramach projektu REWARDHeat powstały rozwiązania na potrzeby niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych i chłodniczych nowej generacji, które pozwalają na odzyskiwanie ciepła ze źródeł odnawialnych oraz ciepła odpadowego o niskich temperaturach. Celem projektu SWS-HEATING była z kolei praca nad innowacyjnym, tanim i przystępnym cenowo sezonowym systemem magazynowania energii cieplnej. Ostatni z prezentowanych projektów – TRI-HP – przyczynił się do opracowania przyjaznych dla środowiska, przystępnych cenowo systemów energetycznych dla budynków mieszkalnych, łączących pompy ciepła, energię słoneczną i systemy magazynowanie energii.