European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Opening Romanticism: Reimagining Romantic Drama for New Audiences

Opis projektu

Nowe podejście do analizy i popularyzacji sztuk Frances Burney

Angielska pisarka Frances Burney (1757–1840) pozostawiła po sobie obszerną spuściznę, jednak część jej utworów dramatycznych związanych z okresem, który spędziła na dworze Jerzego III, pozostaje nieopracowana, przez co nie cieszą się uznaniem ani nie są przedmiotem krytycznych analiz literackich. Ten słabo poznany cykl czterech dramatów zachęca do rozważań nad bardzo aktualnymi zjawiskami i koncepcjami, takimi jak relacje płci, wspólnota państwowa i sprawczość. Obecne w twórczości Burney „mówiące ciała”, w szczególności kobiece, ujawniają i demistyfikują trudne zależności między jednostką a aparatem władzy i narzędziami dyscypliny. Finansowany przez UE projekt OpeRaNew pozwoli przybliżyć współczesnemu czytelnikowi głębię spuścizny dramaturgicznej Burney. W projekcie planuje się wykorzystanie technik cyfrowych oraz analizy literackiej do przygotowania rozbudowanej platformy multimedialnej, która ułatwi badanie oraz popularyzowanie sztuk Burney.

Cel

The substantial bibliography devoted to the work of Frances Burney (1757-1840) has confirmed her stature as an author, but it has left the dramatic works that she wrote during her years at the Court of George III almost untouched. The long-delayed publication of these plays has prevented critics from addressing them. For the few scholars who have dealt with them, these texts remain devoid of dramatic qualities. I posit that this quartet of tragedies prompts our critical thinking in terms of such present-day practices and policies as gender relations, body politics, agency: the plays raise many provocative questions, and our current complex juncture seems an especially apt moment to grant them a long-overdue audience as well as a stage. Burney’s speaking bodies—particularly the female ones—unmask and debunk the fraught relationship of the individual with social and state apparatuses, social forces and techniques of disciplining, whose coercions become dangerously naturalised. OpeRaNew aims to restore to Burney’s small dramatic corpus the cultural depth that has been lost over time. By using digital methods alongside literary analysis, the project constructs an expanding multimedia ecology for Burney’s plays—a capacious mediascape that aspires to reproduce, through contemporary tools and channels of communication, the Romantic theatre experience. The action’s core agenda—whose dynamic conversations are evoked by the verb ‘to open’ in the project title—advocates the engagement with an interested public beyond scholarly communities. The project not only sheds light on the overlooked dramatic works of a highly versatile Romantic woman author, but it shows the perspicacity and research potential of positioning—precisely at a time of enormous paradigmatic shifts in research communication and dissemination—some long-neglected playtexts, relegated to critical obscurity for over two centuries, within an expansive mediascape capable of placing them, finally, in the limelight.

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL Edinburgh
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland Eastern Scotland Edinburgh
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76