European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Stereoselective CO2 Capture through Sustainable Organocatalytic Alkene Activation

Opis projektu

Przyjazne dla środowiska reakcje organokatalityczne alkenów i CO2

Alkeny i CO2 mogą być wykorzystywane do przeprowadzania asymetrycznych reakcji organokatalitycznych w celu produkcji ważnych z punktu widzenia medycyny substancji występujących w cząsteczkach leków i chemicznych środkach ochrony roślin w sposób przyjazny dla środowiska. Przeprowadzenie takich reakcji będzie celem finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SusCat, którego zespół wykorzysta interdyscyplinarne podejście łączące teorię, doświadczenia oraz informatykę chemiczną. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zaawansowane analizy obliczeniowe i eksperymenty fizykoorganiczne, które pozwolą badaczom zdobyć nową wiedzę dotyczącą poziomu molekularnego. W ramach prac nad projektem SusCat badacze połączą syntezę organiczną, modelowanie obliczeniowe i fizyczne badania organiczne, aby zaproponować wyjątkową alternatywę dla szkodliwej dla środowiska syntezy z udziałem metali i przyczynić się do realizacji priorytetów strategii Europa 2020 w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego gospodarowania zasobami.

Cel

SusCat aims to develop asymmetric organocatalytic reactions using cheap, commonplace starting materials (alkenes and CO2) to achieve environmentally-friendly manufacturing of medicinally important building blocks, which are abundant in drug molecules and agrochemicals. An atom economical manufacturing of these value-added products will be realized avoiding the use of intrinsically toxic reagents and production of waste chemical byproducts. We will adopt an interdisciplinary approach by combining experiment, theory and cheminformatics. SusCat promises to open new vistas in organocatalytic unbiased olefin activation, a longstanding quest in organic synthesis. This approach will also pave the way for the use of CO2 as a C1 synthon under mild conditions, which will not only help to reduce the carbon footprint but also add to the understanding of how nature uses CO2 as a source of energy. Moreover, the state-of-the-art computational analysis and physical organic experiments will be performed to gain insights on the molecular level. A detailed cheminformatics-based approach will be adopted to build a predictive statistical model and understand the structure activity relationship between the catalyst and the substrate. SusCat will equip the Experienced Researcher with new knowledge and skills in theory and experimentation, thus broadening his scientific background and enhancing his prospects as an independent researcher. At the same time, the Action and the Host group will benefit from the advanced knowledge in chemical catalysis acquired by the researcher during his stay. Overall, this study will create a bridge among organic synthesis, computational modelling and physical organic studies, providing not only a unique alternative to environmentally deleterious metal-mediated synthesis, but also contributing towards achieving the Europe 2020 strategy priorities: sustainable growth and resource efficiency.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

MAX PLANCK INSTITUT FUER KOHLENFORSCHUNG
Wkład UE netto
€ 162 806,40
Adres
KAISER WILHELM PLATZ 1
45470 Muelheim An Der Ruhr
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Mülheim an der Ruhr
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 162 806,40