Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Biopolymer Assisted Remediation of Microplastics from Fresh and Saline Water Environments using an Integrated Technology of Coagulation-Ultrasonication/Cavitation

Opis projektu

Skorupiaki inspiracją dla koagulantów mikrodrobin plastiku pochodzenia biologicznego

Tworzywa sztuczne można napotkać na każdym kroku. Te organiczne polimery są wykorzystywane jako materiały opakowaniowe i budowlane, znajdziemy je także w samochodach, urządzeniach elektronicznych, sprzęcie sportowym, wyrobach medycznych i niemal każdym innym obszarze naszego życia. Duża popularność plastików prowadzi do coraz większego problemu mikroplastików – niewielkich drobin plastiku, zanieczyszczających środowiska wodne, które trafiają do nich głównie ze względu na brak możliwości ich filtrowania w oczyszczalniach ścieków. Możliwe jest jednak, że pomoc dla organizmów wodnych i ich środowisk będzie stanowił polisacharyd występujący powszechnie wśród wielu rodzajów organizmów, w tym zamieszkujących morza i oceany. Chitozan to pochodna chityny, popularnego biopolimeru, z którego zbudowane są egzoszkielety skorupiaków i owadów. Naukowcy skupieni wokół finansowanego przez Unię Europejską projektu MinusMicro analizują sposoby wytwarzania chitozanu i możliwości wykorzystania go w roli substancji koagulującej drobinki mikroplastików, co pozwoli na ich wychwytywanie, a według założeń projektu także na wykorzystanie ich w formie materiałów budowlanych.

Cel

Microplastic contamination in aquatic systems has emerged as a global issue with lasting and hazardous environmental impacts. The present research work aims at remediating microplastics in the native and secondary pollutant laden forms using biopolymer assisted coagulation technique. The novelty in this research lies in synthesizing, characterizing and applying various forms of chitosan namely, ultrasonicated (Enhanced ortho-kinetic and hydrodynamic interactions between chitosan and microplastics are expected to enhance particle removal based on the size and surrounding salinity), electrospun (development of chitosan nanofibers in native, grafted and hydroalcoholic forms for intensifying microplastic coagulation especially for the purpose of bulk recovery and upcycling based on enhancing the bridging potential), cavitated (Development of cavitated chitosan nanofibers of arbitrary sizes and correlate it with the overall gelling strength and coagulation efficiency for removal of microplastics of varying shapes) and surface imprinting (Development of a ‘double imprinted form’ of chitosan particle suspension specially meant to coagulate microplastics by dually interacting with the bound ionic heavy metals and polyaromatics, due to its high binding capacity, high selectivity, and fast mass transfer). The primary research objectives include (i) development and characterization of various functionalized forms of chitosan (ii) generate a two-way evaluation system for coagulation potential and (iii) develop suitable collaborations with waste management organizations and perform real-time application on microplastic recovery and sludge reuse (for construction materials). A wide variety of activated biopolymers would therefore be a sustainable, eco-friendly and effective alternative to synthetic and harmful coagulants used very popularly.

Koordynator

UNIVERSITY OF LEEDS
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
WOODHOUSE LANE
LS2 9JT Leeds
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber West Yorkshire Leeds
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76