European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Prehistoric Paradigms of 'Animalised' Art from Modernist Visions of Utopia to Post-History

Opis projektu

Ciągłość utopijnego przedstawiania zwierząt w sztuce antycznej, modernistycznej i współczesnej

Na początku XX wieku twórcy awangardy nawiązywali do wcześniejszych kultur jako wzorców pokojowego współistnienia ludzi, zwierząt i roślin, by odsunąć od siebie widmo nadchodzącej wojny i zagłady środowiska naturalnego. Tę fascynację rozpaliło odkrycie paleolitycznych malowideł naskalnych w jaskini Altamira pod koniec XIX wieku. Zadaniem finansowanego przez UE projektu PreAniMod jest zbadanie związku między artystami awangardy, ich prehistorycznymi poprzednikami i dzisiejszymi spadkobiercami tej tradycji, którzy nawiązują do niej w filozofii i formalnej, wizualnej ekspresji. PreAniMod rozpocznie dialog między archeologią, modernizmem a sztuką współczesną. Przy współpracy z instytucją Arkeologisk Museum, działającą przy Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii, uczestnicy projektu pokażą, że do przedstawiania żywiołowości zwierząt i ich personifikacji potrzebne są w równym stopniu pamięć i wyobraźnia, jak i dokładna obserwacja.

Cel

"The art of the early 20th Century in Europe was characterized by an intense interest in ""primitive"" cultures, and, not coincidentally, some of the first Paleolithic cave paintings (Altamira in 1868; Font-de-Gaume in 1901) had been discovered at the ""moment of Modernism."" Franz Marc wrote that the purpose of the „animalization“ of painting was to ""lead us back to the sources of art."" My project, in collaboration with the Arkeologisk Museum / UiS under the guidance of Dr Kristin Armstrong Oma, explores the relationship between avant-garde art, its prehistoric precursors, and contemporary inheritors to shed light on the image of the animal in the history of art and archaeology and to challenge anthropocentric assumptions underlying traditional research, demonstrating that memory and imagination are as crucial skills as close observation to represent the livingness and sentiency of animals. The prospect of bringing modernist art history and archaeology into conversation is a unique benefit of basing this project within the Museum's ""Animals Mediating the Real and Imaginary"" research initiative, as learning about archaeological is crucial to bringing my research alive. The door of hope is still ajar for humans to help save some of the earth's life forms. Can images change our actions as well as our aesthetics? Avant-garde artists were drawn to imagining a primitive utopia during a time of upheaval and crisis. This project includes an exhibition organised with Oslo's contemporary LOCUS gallery director Tanja Thorjussen, with public engagement and round-table discussions as well as conservation expeditions to the Alta cave site. A monograph and exhibition catalogue will document my research."

Koordynator

UNIVERSITETET I STAVANGER
Wkład UE netto
€ 214 158,72
Adres
KJELL ARHOLMS GATE 41
4021 Stavanger
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Vestlandet Rogaland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 214 158,72