Skip to main content
European Commission logo print header

Industrial scale-up of a novel and disruptive microalgae photobioreactor

Opis projektu

Bardziej zaawansowany i tańszy fotobioreaktor do hodowli mikroalg

Zaawansowane technologie upraw zapewniają zrównoważoną produkcję biopaliw. Finansowany przez UE projekt BREVEL ma na celu opracowanie tego typu technologii, która w znaczny sposób obniży koszty hodowli wymagających światła mikroalg. Ta przełomowa technologia pozwala producentom wejść na nowe rynki, na których istnieje zapotrzebowanie na biomasę z mikroalg i produkty pochodne. Opatentowany produkt zapewnia obniżenie kosztów nawet o 90 %, jednocześnie przekładając się na znacznie wyższą wydajność na jednostkę powierzchni w porównaniu z najnowocześniejszymi fotobioreaktorami zewnętrznymi. W ramach projektu powstanie pierwszy pilotażowy zakład, przystosowany do produkcji 400 ton biomasy rocznie.

Cel

Brevel developed a disruptive microalgae cultivation technology which dramatically reduces the cultivation costs for light-dependent microalgae and enables penetration into new and yet untapped markets where microalgae biomass and derived products are much desired.

The technology is based on shifting from very large, relatively inefficient and labour-intensive outdoor cultivation system to completely closed, sterile and fully automated indoor photobioreactors which are efficiently illuminated from within and are capable of continuous mixotrophic cultivation which combines photosynthesis with fermentation processes.

The patented Brevel mixotrophic cultivation technology has been successfully demonstrated on a large scale with surprising results of more than 90% cost reduction and up to 200 higher yields per land compared to current outdoor state-of-the-art photobioreactors. Conditions are finally ripe for the next big stage of mass production.

Capitalizing on the technological advancement, a first pilot factory capable of producing 400 tonnes of biomass annually will be constructed and the first use case of salmon feed supplements will be addressed to replace the current unsustainable synthetic alternative at comparable costs. Next, additional markets including protein and fatty acids from a sustainable source at affordable costs will be approached.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-3

Koordynator

BREVEL
Wkład UE netto
€ 1 173 123,00
Adres
Hazait 12
7634912 Rehovot
Izrael

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 502 767,00