European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Spanning Subgraphs in Graphs

Opis projektu

Nowe badanie, które ma odpowiedzieć na pytania dotyczące podgrafów rozpinających

Teoria grafów – dyscyplina zajmująca się strukturami matematycznymi i służąca do modelowania wzajemnych relacji między obiektami – w naturalny sposób wiąże się z wieloma innymi dziedzinami nauki, w tym z kombinatoryką i informatyką teoretyczną. Podstawowy metaproblem teorii grafów brzmi następująco: jeśli dany jest graf H, jakie warunki muszą być spełnione, by inny graf G zawierał podgraf będący kopią grafu H? Celem finansowanego przez UE projektu SSiGraph jest rozwiązanie różnych interesujących i ambitnych problemów probabilistycznych i związanych z ekstremami, które dotyczą podgrafów rozpinających w grafach losowych i kolorowanych. Te konkretne zadania stanowią starannie wybrane, ważkie i powiązane ze sobą problemy, których rozwiązanie oznaczałoby prawdziwy postęp dla całej dyscypliny.

Cel

Graph Theory is a highly active area of Combinatorics with strong links to fields such as Optimisation and Theoretical Computer Science. A fundamental meta-problem in Graph Theory is the following: given a graph H, what conditions guarantee that another graph G contains a copy of H as a subgraph? This is particularly important when H is spanning, i.e. where G and H have the same number of vertices.

This project will address a range of exciting and challenging extremal and probabilistic problems on spanning subgraphs in graphs, in the following two interrelated areas:

1. Spanning subgraphs in random graphs: A key aim of Probabilistic Combinatorics is to determine the density threshold for the appearance of different subgraphs in random graphs. This is particularly difficult when the subgraph is spanning, where the known results and techniques are typically highly specific. This project will lead to a unified paradigm for studying thresholds of spanning subgraphs by introducing and developing a new coupling technique. This will provide an excellent platform to study the Kahn-Kalai conjecture, a bold general conjecture on appearance thresholds, and problems including hitting-time conjectures and universality problems.

2. Spanning subgraphs in coloured graphs: Many different combinatorial problems are expressible using edge coloured graphs, including Latin square problems dating back to Euler. My objectives here concern long-standing problems on spanning trees, cycles and matchings, and, through this, the resolution of several famous labelling and packing problems.

In preliminary work I have developed techniques to study these problems, techniques which will have a far reaching impact, and certainly lead to further applications, e.g. with hypergraphs and resilience problems. The objectives represent a carefully selected range of related major outstanding problems, whose solution would mark truly significant progress in the field.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF WARWICK
Wkład UE netto
€ 1 226 107,29
Adres
KIRBY CORNER ROAD UNIVERSITY HOUSE
CV4 8UW COVENTRY
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
West Midlands (England) West Midlands Coventry
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 226 107,29

Beneficjenci (2)