European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Neolithic Seafaring and Maritime Technologies shaped a New World of Megalithic Societies (4700-3500 cal BC)

Opis projektu

Badania megalitycznych technologii morskich

Badania naukowe dotyczące mobilności i tożsamości symbolicznej ery megalitycznej sugerują, że w tamtym okresie (ok. 4 700–4 200 kalibrowanych lat przed współczesnością) rozpoczęły się w Europie podróże morskie na duże odległości. Odkrycia te potwierdzają hipotezę, według której budowanie statków oraz żegluga powstały w Europie przed nastaniem epoki brązu. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu NEOSEA zamierzają skupić się na badaniach megalitycznych technologii morskich oraz ich roli w budowaniu nowego, połączonego świata społeczeństw megalitycznych. Badania będą opierały się na modelowaniu rozprzestrzeniania się megalitów w Europie oraz historii megalitycznej żeglugi morskiej z niespotykaną dotąd precyzją chronologiczną, a także określaniu prehistorycznych morskich szlaków, sieci i migracji. Dodatkowym celem badań będzie określenie powiązanej z tym zjawiskiem popularności budowli megalitycznych oraz popularyzacji żeglugi wśród polujących na ssaki morskie społeczności zamieszkujących Bretanię.

Cel

The NEOSEA project will investigate Neolithic seafaring and maritime technologies, and their role in shaping a new interconnected world of megalithic societies. Recent research into megalithic temporality, mobility and symbolic identity suggests that the rise of long-distance maritime journeys began in Europe as early as the megalithic era. Megaliths emerged in Northwest France (~4700-4200 cal BC) and then spread over the seaways along Europe’s Atlantic and Mediterranean coasts. This new discovery leads to NEOSEA’s core hypothesis that maritime journeys and new skills in shipbuilding and navigation arose in Europe much earlier than, as previously thought, in the Bronze Age. These discoveries prompt a radical reassessment of the early megalithic horizons and open a new scientific debate regarding the emergence of the maritime mobility of megalithic coastal societies, their internal organisation and what motivated their long-distance voyaging, and the rise of seafaring and maritime networks. Specific aims of the NEOSEA project are: (1) to model the spread of megaliths in Europe and the history of megalithic seafaring with pioneering chronological precision (within 20y) (2) to determine prehistoric maritime linkages, networks and migrations (3) to define the concomitant emergence of monumental stone architecture and the rise of seafaring within sea mammal-hunting societies in Brittany (4) to synthesize a model of the social and economic organization of megalithic seafaring communities, revealing the forces driving their expansion (5) to interpret these findings within a global context of cultural anthropology.
The application of Bayesian statistical modelling on a large database of radiocarbon dates coupled with aDNA, eDNA and strontium analysis will produce the first closely detailed sequence for the rise of seafaring megalithic societies and their spread across Europe.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

GOETEBORGS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 499 973,00
Adres
VASAPARKEN
405 30 Goeteborg
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 973,00

Beneficjenci (1)