Skip to main content
European Commission logo print header

Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge

Opis projektu

Lepsze szkolenia dla nauczycieli matematyki

Matematyka stanowi filar, na którym opierają się wszystkie dziedziny naukowe, jest więc ważnym obszarem badań naukowych i edukacji. Tworzy to pilne i jeszcze niezaspokojone zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych nauczycieli matematyki. Celem zespołu finansowanego przez UE projektu MaTeK jest to zmienić. Uczestnicy skupią się na rozwoju Instytutu Edukacji Matematycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Projekt stanie się okazją dla grona nauczycielskiego do rozwoju swoich kompetencji dzięki współpracy z najlepszymi wydziałami matematyki innych uniwersytetów.

Cel

"The aim of this twinning project Horizon 2020 ""Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge"" (MaTeK) is to develop the excellence of the Department of Mathematics Education (DME) at the Faculty of Mathematics and Physics of Comenius University in Bratislava (UK BA), by becoming a national and internationally recognized institution in the field of mathematics education research.
The goal of MaTeK is to provide the DME opportunity to learn from partners, to exchange best practices, and establish extensive networks for excellence. MaTeK will twin DME with Departments of Mathematics and Mathematics Education of the following universities: Charles University in Prague (CU), Czech Republic, University of Palermo (UNIPA), Italy, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim (NTNU), Norway and Middle East Technical University (METU), Turkey. Thus, MaTeK’s activities will enable to strengthen research profile and scientific excellence of three institutions from Widening countries. That might be an exceptional case, among other projects.
We will implement MaTeK through four work packages (WP) with clear and measurable deliverables. The DME will adopt a new practice of knowledge transfer, international academic partnership, and development of excellent science. Within H2020, we will exploit the connection for submitting joint research project proposals. The DME will transfer its knowledge and scientific excellence to other HEIs in Slovakia."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WIDESPREAD-2020-5

Koordynator

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE
Wkład UE netto
€ 169 750,00
Adres
Safarikovo nam 6
814 99 Bratislava
Słowacja

Zobacz na mapie

Region
Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (4)