Skip to main content
European Commission logo print header

On demand prescription eye-glass lenses - laser printed in the shop while you wait!

Opis projektu

Przygotowywanie okularów korekcyjnych na żądanie

Dostarczenie klientom soczewek wykorzystywanych w okularach korekcyjnych wymaga czasu. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu ODYSSEY proponują pionierskie rozwiązanie oparte na technologii druku laserowego, pozwalające na uzyskiwanie ultralekkich soczewek opracowane przez Duński Uniwersytet Techniczny w ramach projektu FET CHROMAVISION. W ramach prac zespół zamierza rozwinąć pomysł biznesowy polegający na produkcji na żądanie ultracienkich i lekkich okularów korekcyjnych, drukowanych laserowo w salonie optycznym. Główne działania realizowane w ramach projektu skupią się na opracowaniu planu biznesowego i technologii, a także realizacji badań, dzięki którym zespół będzie w stanie zademonstrować prototypowe okulary korekcyjne. Założenia projektu obejmują także sprawdzanie okularów przez klientów w salonach optycznych, a także stworzenie specyfikacji produktu i łańcucha dostaw, dzięki którym uniwersytet będzie w stanie zaoferować produkt na rynku w ramach założonej w tym celu spółki.

Cel

ODYSSEY will disrupt the prescription eye-glass lens value chain. We will exploit the novel ultra-high-resolution on-resonance laser printing technology, developed by ODYSSEY partner DTU in FET OPEN CHROMAVISION. Early innovation activities to analyze the business potential of our laser printing technology were conducted in FET Innovation Launchpad DeLight. This resulted our business idea: To introduce on-demand, ultra-thin and light-weight prescription eyeglasses, laser-printed in the shop while you wait. With this business vision, we won the Excellent Science category of the H2020 Innovation Radar Prize in 2018. DTU has filed two international patent applications on the ODYSSEY technology. The main project activities will be: (1) Develop our business plan (2) Research and technology development to demonstrate prototype prescription glasses (3) Validate prototype prescription glasses with clients in the optician’s shop (4) Specify product and supply chain for university spin-out to be launched in continuation of the project.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETPROACT-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-FETPROACT-2019

æ

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 975 775,00
Adres
Anker engelunds vej 101
2800 Kongens lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (4)