European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Rising competitiveness of early stage researchers and research management in Latvia

Opis projektu

Promowanie badań nad biomateriałami i wspieranie naukowców na początku kariery na Łotwie

Warsztaty i wymiany personelu, współpraca z przedstawicielami przemysłu oraz różne działania promocyjne – to tylko niektóre z działań zaplanowanych w ramach finansowanego przez UE projektu RISEus2. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji badawczych i administracyjnych pracowników dydaktycznych Ryskiego Centrum Innowacji i Rozwoju Biomateriałów Rudolfsa Cimdinsa działającego przy Politechnice Ryskiej (RTU RBIDC) na Łotwie oraz poszerzenie wiedzy związanych z instytutem naukowców na początku kariery w dziedzinie projektowania biomateriałów, które będą mogły zastąpić tkankę kostną lub wspierać jej regenerację. Projekt powstał dzięki nawiązanej dawno temu strategicznej współpracy pomiędzy centrum RTU RBIDC oraz renomowanymi ośrodkami badawczymi ze Szwajcarii, Francji i Niemiec. Realizacja projektu pozwoli rozwinąć sieci kontaktów, umożliwiając centrum RTU RBIDC zastosowanie nowej wiedzy i wdrożenie nowych metodologii w zakresie planowania i przeprowadzania badań oraz wykorzystywania ich rezultatów. Dzięki projektowi RTU RBIDC zamierza osiągnąć status centrum doskonałości w dziedzinie badań nad biomateriałami i w ten sposób przyciągnąć zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu.

Cel

Early stage researchers (ESR) from low performing countries are less competitive in the international scientific area than ESR's form internationally-leading counterparts. This is strongly related not only to the applicants itself, but also to the environment in which they were seeded as next generation researchers - meaning Universities. The competitiveness in scientific area is related to well measurable indicators, such as impact factors, papers in high-ranking journals, H-index, competitive funding, etc. Hence RISEus2 project´s Overall Objective is to significantly strengthen the research management and administration skills of RTU RBIDC leading staff and increase the research profile of ESR hosted in RTU RBIDC in the area of biomaterials development for bone tissue replacement and regeneration based on the long-term strategic cooperation between RTU RBIDC and three internationally leading counterparts: AO Research Institute Davos, Switzerland (ARI), Institut National Polytechnique de Toulouse CIRIMAT, France (INPT-CIRIMAT) and FORM-Lab Frankfurt Orofacial Regenerative Medicine, Goethe University Frankfurt, Germany (GUF). The purpose of RISEus2 is to create links and provide training which will ensure that RTU RBIDC will gain new knowledge and approaches of biomaterials research planning, implementation and exploitation. This will include methods, tools, equipment and effective infrastructure exploitation necessary to develop excellence in biomaterials research, that will boost the cooperation with the industry, thus becoming internationally competitive and attractive. The main RISEus2 activities include two way collaborative visits, mobility of staff, summer and winter schools, workshops at partner institutions, strengthening the visibility and cooperation with industry and intensive dissemination and outreach activities.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WIDESPREAD-2020-5

Koordynator

RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE
Wkład UE netto
€ 488 127,50
Adres
KIPSALAS IELA 6A
1048 Riga
Łotwa

Zobacz na mapie

Region
Latvija Latvija Rīga
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 488 127,50

Uczestnicy (3)