Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Transformation of existing urban district heating and cooling systems from fossil to renewable energy sources

Opis projektu

Chłodzenie i ogrzewanie w dobie energii odnawialnej

Transformacja ogrzewania i chłodzenia w związku z popularyzacją energii odnawialnej trwa, jednak jej realizacja wymaga innowacyjnej polityki następnej generacji. Szacuje się, że obecnie odnawialne źródła energii zaspokajają 10 % zapotrzebowania na energię cieplną. Wdrażanie systemów ciepłowniczych i chłodniczych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) staje się obecnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, w szczególności wśród małych społeczności dążących do osiągnięcia niezależności energetycznej. Rozwiązanie to opiera się na koncepcji wykorzystania lokalnych źródeł ciepła i chłodzenia, które w normalnych warunkach nie byłyby używane. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu RES-DHC zamierzają opracować rozwiązania i instrumenty niezbędne do wprowadzenia w życie założeń nowej dyrektywy RED II o odnawialnych źródłach energii (2008/2001), które przewidują zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłownictwa i chłodzenia o 1 % rocznie. Celem projektu będzie wsparcie transformacji istniejących sieci ciepłowniczych i chłodzenia w sześciu krajach: we Włoszech i Francji, a także w Niemczech, Austrii, Polsce oraz Szwajcarii.

Cel

RES-DHC stands for a wider introduction of Renewable Energy Sources (RES) in the District Heating and Cooling (DHC) sector. The RES-DHC project addresses the manifold market uptake challenges related to the transformation of DHC systems to higher shares of RES. In particular it aims at the development of solutions and instruments which support policy and sector stakeholders in (over-)fulfilling Art. 24 of the Renewable Energy Directive II (directive 2018/2001), requiring a yearly increase of RES in DHC by 1%. The main objective of the RES-DHC project is to support the transformation of existing urban DHC systems to RES in six participating regions and thereby to derive - from these practical cases - technical and organizational solutions for such transformation processes. This is reached with two key approaches: A vertical pillar of the project is a close-to-market implementation process of concrete actions and measures by regional stakeholder consortia in the six regions (in DE, AT, IT, PL, FR and CH). The phases of this implementation process are 1) strategy and action planning based on local stakeholder consultation 2) an implementation phase starting already at an early stage of the project including capacity building, legal framework improvements, market support, and triggering investments in RES DHC. Technical enablers are, beside RES, also sector coupling and the use of low grade heat sources. A key horizontal beam of the project is to organize and give transnational support to the regional stakeholder consortia. This support is provided by an international team of expert partners with specific and complementary competences and coordinated by Danish experts. The specific actions of the RES-DHC project meet the market uptake challenges of this call to a great extent, e.g.: Introduction of RES at large scale, stakeholder engagement, assessment of legal and political frameworks and of the environmental, economic and social impact of RES DHC solutions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA

Koordynator

STEINBEIS INNOVATION GGMBH
Wkład UE netto
€ 346 490,00
Adres
ADORNOSTRASSE 8
70599 Stuttgart
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Stuttgart Stuttgart, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 346 490,00

Uczestnicy (16)