Skip to main content
European Commission logo print header

Communal Art - Reconceptualising Metrical Epigraphy Network

Opis projektu

Nowy program szkoleń doktoranckich w dziedzinie rzymskich inskrypcji

Jaką rolę odgrywała poezja w kulturze dnia codziennego w czasach starożytnego Rzymu? Odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwali historycy, filolodzy i archeolodzy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu CARMEN 11 badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej rozpocznie szkolenie multidyscyplinarne z zakresu wierszowanych inskrypcji łacińskich, zwanych „carmina epigraphica”. Są to epitafia umieszczane na nagrobkach lub innych pomnikach, dokumentujące relacje społeczne oraz rozwój języka i estetyki w starożytnym Rzymie i jego prowincjach. W ramach tego czteroletniego projektu badacze na wczesnym etapie kariery zajmować się będą edycją tekstów, analizą socjolingwistyczną, zagadnieniami estetyki i gender oraz omawiać będą wydarzenia regionalne w kulturze pisanej i materialnej. Badanie to przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat różnorodności kulturowej i zachęci do docenienia sztuki popularnej. Projekt stanie się doskonałą szansą dla młodych badaczy na uczestnictwo w akademickich badaniach naukowych na najwyższym poziomie.

Cel

CARMEN: Communal Art – Reconceptualising Metrical Epigraphy Network will train 11 ESRs to face societal challenges in the fields of intercultural understanding, popular culture, and protection of cultural heritage. Studying poetry in the epigraphic Roman tradition will help to regain an eminent body of European folk art tradition. This fascinating publicly exposed poetry (carmina) combines verbal art forms and material manifestations of cultural expressions for a period of 1000 years. We will edit texts, analyse socialinguistic, aesthetic, and gender topics, and discuss regional phenomena in textual and material culture.
Our innovative reconceptualization of this heritage will be an important step to democratise contemporary perceptions of art and to unlock the potential for understanding the heterogeneity of social and cultural performance. Obtaining specialist knowledge on the intriguing CARMEN topic will increase the awareness of cultural diversity and appreciation of popular art. We will take part in the creation of a new community of self-conscious participants in culture-production. Our multidisciplinary and intersectoral program will enable the ESRs to engage in academic research of highest level, as well as in issues of cultural heritage, knowledge transfer and contemporary non-elite culture all over Europe: A perfect match to the overall concept of the ETN-objective of enhancing mobility and employability.

Koordynator

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ
Wkład UE netto
€ 505 576,80
Adres
Saarstrasse 21
55122 Mainz
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Rheinland-Pfalz Rheinhessen-Pfalz Mainz, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (7)