Skip to main content
European Commission logo print header

Perspectives For Future Innovation in Tendon Repair

Opis projektu

Niekonwencjonalna terapia odbudowy ścięgien

Innowacje w dziedzinie odbudowy ścięgien mogą przyczynić się do powstania rozwiązań, które zaspokoją najbardziej pilne potrzeby zdrowotne mające konsekwencje społeczno-gospodarcze. W ramach finansowanego przez UE projektu P4 FIT przeprowadzone zostaną szkolenia 15 naukowców znajdujących się na początku kariery, które pozwolą im zdobyć odpowiednie umiejętności, by prowadzić badania w zakresie niekonwencjonalnych terapii i rozwiązań diagnostycznych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie nanomedycyny. Interdyscyplinarne i międzysektorowe środowisko edukacyjne przyczyni się do zwiększenia innowacyjności szkoleń i wspierać będzie badania w zakresie medycyny P4 (personalizowanej, predyktywnej, prewencyjnej i partycypacyjnej), przyczyniając się do tworzenia rozwiązań w dziedzinie tendinopatii. Uczestnicy projektu obiorą międzydyscyplinarne podejście opierające się na badaniach, rozwoju i innowacji w zakresie ortopedii i ortopedii weterynaryjnej, by połączyć wielolekowe nanoteranostyczne systemy z inżynierią tkankową. Pozwoli to na stworzenie solidnych, opartych na dowodach zestawów danych, oferując wyjątkową możliwość identyfikacji nowych biomarkerów predykcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analizy danych opartej na algorytmach głębokiego uczenia.

Cel

Innovation in tendon medicine is a promising frontier to respond to the urgent societal/economic healthcare demand determined by the worldwide growing incidence of tendinopathy. Perspectives For Future Innovation in Tendon repair (P4 FIT) fosters to build a new generation of 15 early stage researchers with adequate skills to explore non-conventional therapeutic and diagnostic solutions by exploiting the technological advances in nanomedicine. The University of Helsinki brings together world-renowned academic and non-academic EU institutions, covering most of the basic and technological disciplines of the fields to launch a unique EJD. The inter-disciplinary, inter-sectoral, and international high quality educational environment will booster innovation-driving training and research leadership grounded in excellence for widening success in P4 medicine (predictive, preventive, personalized and participatory), promoting tendinopathy resolution. P4 FIT will encourage cross-disciplinary working under the coordination of human and veterinary orthopedics addressing innovation and R&D facilities to combine multidrug nanovectors/nanotheranostic devices with tissue engineering. The translation of innovative nanodevices carried out on integrated pre-clinical and vet/human clinical settings will produce solid evidence-based datasets able to reduce fragmentation still limiting the impact of biomedical discoveries and to offer a unique opportunity for identifying new predictive biomarkers through the use of AI and deep learning data analysis. Working across disciplines and sectors, P4 FIT will foster ESRs to be creative, critical, autonomous intellectual risk takers at the frontiers of research with the R&I mind-set necessary for thriving careers. P4 FIT will allow to fill the EU gap in tendon healthcare, building up a generation of researchers able to develop nano-based biomedical devices by integrating biology advances to technology innovation, and to computational revolution.

Koordynator

HELSINGIN YLIOPISTO
Wkład UE netto
€ 842 417,28
Adres
Yliopistonkatu 3
00014 Helsingin yliopisto
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (5)