CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Inventive forecasting tools for adapting water quality management to a new climate

Opis projektu

Nowe narzędzie ułatwiające zarządzanie jakością wody

Jakość wody w rzekach, jeziorach i zbiornikach retencyjnych jest mocno związana z długotrwałymi zmianami klimatycznymi, ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi i wahaniami pogody. W efekcie pojawiło się nagłe zapotrzebowanie na instrumenty, które pozwolą nam przewidzieć wpływ zmian środowiskowych na jakość wody i w ten sposób umożliwią gospodarowanie jej zasobami w sposób, który pozwoli skutecznie zagwarantować odpowiednią jej jakość. Postęp technologiczny umożliwił wprowadzenie nowych produktów wykorzystujących dane meteorologiczne i innowacyjnych instrumentów modelowania, które pozwalają tworzyć wiarygodne prognozy dotyczące jakości wody w rzekach i jeziorach na szczeblu regionalnym i globalnym. W ramach finansowanego ze środków UE projektu inventWater powstanie platforma, która zapewni możliwość prowadzenia zaawansowanych szkoleń multidyscyplinarnych dla tworzącej się właśnie nowej kadry specjalistów w zakresie hydrologii. Działania w obrębie projektu będą obejmować szkolenia z zagadnień nauki o danych, klimatu, hydrologii i ekologii słodkowodnej. Ich głównym punktem będzie opracowanie i wdrożenie nowatorskich narzędzi pozwalających prognozować jakość wody, które umożliwią szybkie i niezawodne podejmowanie decyzji oraz wprowadzanie długoterminowych polityk adaptacyjnych.

Cel

Long-term climate change, extreme events, and seasonal variations in weather have profound impacts on water quality of rivers, lakes, and reservoirs. This implies a pressing need for tools anticipating the impacts of these environmental changes, and enabling effective water management that safeguards the ecosystem goods and services freshwaters provide. The increasing availability of new meteorological data products and advances in modelling tools now mean that it is possible for the first time to produce reliable forecasts for lake and river water quality on a regional and global scale, an unexploited potential in the water sector. Water managers will therefore profit from the education of a new generation of interdisciplinary trained professionals able to bridge fields such as data science, climate, hydrology, and freshwater ecology, who at the same time develop the necessary skills to translate knowledge and technical novelties into products useful for managers, policy-makers, and the general public. The primary objective of inventWater is to organize a platform providing cutting edge cross disciplinary education of tomorrow's water experts. The core activity is the training program, focused on the development and real-world application of inventive water quality forecasting tools across a range of time-scales, to support fast and reliable decision making as well as long-term adaptation policies. inventWater will bring water quality forecasting to the forefront of the scientific disciplines supporting water managers and policy-makers to design measures for adaptation to a new climate. The composition of the network and the multidisciplinary of the PhD projects will make tools developed by inventWater fellows applicable to a wide range of pressing water quality issues, from local adaptation to increases of climatic extreme events, to supporting adaptation strategies to climate change and achievement of UN Sustainable Development Goals.

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 76 665,38
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 76 665,38

Uczestnicy (10)