European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe

Opis projektu

Nowa era w badaniach nad zaburzeniami czynnościowymi

Do zaburzeń czynnościowych zaliczamy choroby charakteryzujące się przewlekłymi objawami somatycznymi, które nie mogą być powiązane z konkretnymi mechanizmami patofizjologicznymi. Chociaż na zaburzenia te cierpi prawie 7 % ludności, co pociąga za sobą ogromne koszty społeczno-gospodarcze, brak zgodności co do ich klasyfikacji negatywnie odbija się na skuteczności leczenia. Chcąc rozwiązać ten problem, zespół finansowanego przez UE projektu ETUDE planuje przeprowadzić kompleksowe szkolenia skierowane do naukowców znajdujących się na początku kariery. Przygotowując nowe pokolenie naukowców do pracy w różnych dziedzinach, projekt będzie jednocześnie okazją do zdobycia umiejętności w zakresie rozwoju produktów i usług, które poprawiają leczenie pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi.

Cel

Functional Disorders (FD) are clusters of chronic somatic symptoms that currently cannot be associated to reproducibly observable pathophysiological mechanisms. FD can affect every organ system, individuals of all ages, ethnic groups and socioeconomic strata, although the risk is increased in women and lower socioeconomic strata. Women are 9 times more likely to receive an FD diagnosis, even after adjustment for the severity of symptoms. Functional limitations are as severe in FD as in well-defined chronic physical diseases. Direct medical costs and indirect costs as a consequence of sick leave and disability are high. FD cause relevant annual excess costs in health care that are comparable to mental health problems like depression or anxiety disorders, and which may be reduced by interventions targeting physicians as well as patients. About 7% of the population is affected to such a degree that they qualify for psychiatric treatment. However, this remains hidden due to diagnostic practices that vary between fields. Psychosomatic medicine, clinical psychology and medical specialties all have their own and different concepts of FD having important consequences for patients. These challenges result in a lack of knowledge on FD, leading to fragmented and insufficient health care for patients with FD, and a society in which patients with FD experience stigma from both the society as well as from health care professionals. There is an urgent need to solve the fragmented and insufficient education and research landscape.
Therefore, the goal of ETUDE is the development of a sustainable and structured training programme in order to educate a new generation of interdisciplinary creative early stage researchers that are able to cross disciplines and to translate theory and experimental models to products and services that improve care for patients.

Koordynator

ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN
Wkład UE netto
€ 265 619,88
Adres
HANZEPLEIN 1
9713 GZ Groningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Noord-Nederland Groningen Overig Groningen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 265 619,88

Uczestnicy (12)