Skip to main content
European Commission logo print header

A reference big data platform implementation and AI analytics toolkit toward innovative data sharing-driven energy service ecosystems for the building sector and beyond

Opis projektu

Sztuczna inteligencja usprawni łańcuch wartości w sektorze budownictwa

Zaawansowane techniki analizy danych mogą pozwolić podmiotom działającym w sektorze budowlanym oraz na rynkach na lepszą integrację oraz usprawnienie łańcuchów wartości. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BEYOND pracują nad referencyjną platformą do zarządzania dużymi zbiorami danych, obejmującą zestaw narzędzi analitycznych opartych na sztucznej inteligencji, która pozwoli na gromadzenie danych i informacji pochodnych, a także danych na temat budynków oraz powiązanych z nimi wiadomości pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Zestaw narzędzi analitycznych pozwoli na przeprowadzanie analiz opisowych, prognoz i analiz preskryptywnych w oparciu o wstępnie przeszkolone algorytmy, umożliwiając przeprowadzanie inteligentnych kontroli budynków w czasie rzeczywistym. Platforma analizy dużych zbiorów danych oraz związany z nią zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji zostaną powiązane z mechanizmami wymiany informacji, co pozwoli interesariuszom na pozyskiwanie danych na temat budynków oraz zaawansowanych analiz. Projekt przyczyni się do umożliwienia realizacji usług energetycznych w sektorze budowlanym, jednocześnie usprawnienia działań i procesów biznesowych. Działanie rozwiązania zostanie zweryfikowane w ramach wdrożeń pilotażowych na szeroką skalę.

Cel

BEYOND brings forward a reference Big Data Management Platform, on top of which an advanced AI analytics toolkit will be offered allowing for the delivery of derivative data and intelligence out of a blend of real-life building data and relevant data coming from external sources (batch and real-time). The Analytics Toolkit will enable the execution of a wealth of descriptive-predictive-prescriptive analytics on the basis of pre-trained algorithms focusing on Personal Analytics (consumer behaviour, comfort and flexibility profiling), Industrial Analytics (Energy Performance, Predictive Maintenance, Forecasting and Flexibility analytics), along with Edge Analytics towards intelligent real-time automated control of building assets. The BEYOND Big data platform and AI Analytics Toolkit will be associated with novel data (intelligence) sharing mechanisms that enable the integration of value chain stakeholders (building and market actors), thus allowing the latter ones to gain the opportunity to acquire building data & advanced analytics and build their own applications and solutions, towards (i) providing innovative energy services to the building sector, while (ii) at the same time improving their business operations and increasing their business processes and operations (de-risked EPC, informed policy planning & infrastructure sizing). To achieve this degree of intelligence and optimization, BEYOND will leverage data, primary or secondarily related to the building domain, coming from diverse sources (data APIs, historical, sensor / IoT, weather and market data, the EU Building Stock Observatory, open building data hubs) integrated to the BEYOND Platform to enable data exchange in an interoperable and standards-based manner. BEYOND will be validated in 4 large-scale demonstrators (EL, ES, FI, RS) involving (i) data collection from diverse building typologies, data sources, building systems and devices, and (ii) data (intelligence) sharing with various market actors.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-EE-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

GIOUMPITEK MELETI SCHEDIASMOS YLOPOIISI KAI POLISI ERGON PLIROFORIKIS ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS
Wkład UE netto
€ 523 250,00
Adres
Mithridatou 36-38
11632 Athina
Grecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 224 250,00

Uczestnicy (14)