European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AI-powered pathological cancer diagnostics

Opis projektu

Sztuczna inteligencja w diagnostyce nowotworów

Liczba przypadków nowotworów na świecie rośnie, dlatego istnieje pilna potrzeba stawiania szybkiej i dokładnej diagnozy. Obecnie wykorzystywane metody są czasochłonne i w dużej mierze opierają się na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych patologów. Chcąc rozwiązać tę kwestię, zespół finansowanego przez UE projektu AIPACA opracuje oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji, które w kilka sekund przeanalizuje materiał biopsyjny, rozpoznając nowotwór i podając liczebność jego biomarkerów. Naukowcy przewidują, że ich rozwiązanie w znacznym stopniu skróci czas oczekiwania na wyniki biopsji i pomoże w diagnostyce dzięki funkcji głębokiego uczenia. Co więcej, zwiększy ono dokładność diagnozy, stanowiąc niezawodne narzędzie kliniczne.

Cel

MindPeak is an innovative start-up that builds diagnostic support tools for cancer diagnosis. Our Artificial Intelligence (AI) software analyses biopsy slides within seconds to find tumour regions and quantify tumour markers to prepare them for visual inspection by the pathologist. In 2018, the number of diagnosed cancer cases has grown to 18 million globally.
Consequently, the demand for cancer diagnosis to determine appropriate treatment has never been higher. Cancer diagnosis nowadays is a very time-consuming process and depends heavily on the knowledge and experience of specialised pathologists. Unfortunately, the number of experts can no longer meet the quickly increasing demand. As a result, patients must wait longer than necessary for their diagnosis.
To overcome this challenge, MindPeak provides solutions based on deep learning to support pathologists in their diagnosis. Patients benefit from increased accuracy and a faster turn around time of diagnosis as well as reduced costs. The key USP of our AI is its reliability in the clinical context with its variations across and within labs. Funding from the EIC Accelerator will help us with a successful and fast go-to-market of our solutions that cover crucial improvements for cancer patients. With our technology, we address the market for pathology with a current size of $17.3 bn worldwide and an annual growth rate of 6.5%.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-3

Koordynator

MINDPEAK GMBH
Wkład UE netto
€ 1 372 378,00
Adres
ZIRKUSWEG 2
20359 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 960 540,00